دولت به عنوان بازوی اجرایی ولی امر مسلمین در میدان همه جانبه نبرد اقتصادی قرار دارد و هر اقدامی توسط هر شخص و مسئولی که مراتب نا همسویی با دولت خدمتگذار را در این شرایط حساس ایجاد کند از روی بی بصیرتی و امیال نفسانی یا عقده گشایی شخصی بوده و خلاف منویات رهبری عزیز خواهد بود.

جمعی از فعالین سیاسی اجتماعی یزد طی بیانیه عنوان کردند: معتقدیم دولت به عنوان بازوی اجرایی ولی امر مسلمین در میدان همه جانبه نبرد اقتصادی قرار دارد و هر اقدامی توسط هر شخص و مسئولی که مراتب نا همسویی با دولت خدمتگذار را در این شرایط حساس ایجاد کند از روی بی بصیرتی و امیال نفسانی یا عقده گشایی شخصی بوده و خلاف منویات رهبری عزیز خواهد بود.

متن کامل این بیانیه در ذیل آورده شده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین
از ابتدای روی کار آمدن دولت عدالت محور جناب آقای دکتر احمدی نژاد بارقه جدیدی از امید در امت مومن و پر تلاش ایران ایجاد گردید و بازگشت به آرمانهای امام راحل و انقلابکه طی 16 سال قبل کمرنگ گردیده بود ملموس گردید.
همزمان با همین روند عده ای که خود را وارث ثروت ، قدرت و شرافت در کشور می دانستند به مقابله همه جانبه با فرزند ملت پرداختند و به بهانه های واهی به تقابل با دولت خدمتگزار کمر همت بستند ، ما مردم یزد هیچگاه بیانات مقام معظم رهبری در استانمان در حمایت از سفرهای استانی دولت و بی پایه و اتساس بودن سخن منتقدان فراموش نمیکنیم که فرمودند :
این حرکت دولت - سفر به استانها - بسیار حرکت خوب و مبارکى است. بنده قدردانى میکنم از این حرکت مجموعه ى دولت که به شهرها میروند، به راههاى دور میروند، مشى مردمى اتخاذ میکنند؛ اینها باارزش است. با همه ى شهرها از دور و نزدیک ملاقات میکنند. بعضى از شهرها هستند که مردم آنها یک مدیر کل را هم هرگز نمیتوانسته اند ببینند، حالا رئیس جمهور را، وزیر را، نزدیکِ خودشان مى بینند، با آنها حرف میزنند؛ اینها باارزش است. ما باید قدردان این چیزها باشیم. مصوباتى هم که در استانها تصویب میشود، اگر فرض کنیم بعضى از این مصوبات هم اجرا نشود، آنچه که اجرا میشود، براى استانها مغتنم است و باارزش است. باید تلاش کنند.
اکنون در شرایط تحریم های گسترده اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ما حامیان ولایت فقیه و دولت کریمه دکتر احمدی نژاد در استان یزد با تمام وجود و محکم تر از گذشته نصب العین قرار دادن فرمایشات و منویات رهبرمان حضرت امام خامنه ای را مورد تاکید قراراده و همچنین با حمایت از آرمان عدالت خواهی دولت عدالت محور احمدی نژاد برای مبارزه با فساد و تظلم خواهی محرومان جامعه هر گونه سنگ اندازی در این مسیر توسط هر شخص یا مقامی را محکوم میداریم.
معتقدیم دولت به عنوان بازوی اجرایی ولی امر مسلمین در میدان همه جانبه نبرد اقتصادی قرار دارد و هر اقدامی توسط هر شخص و مسئولی که مراتب نا همسویی با دولت خدمتگذار را در این شرایط حساس ایجاد کند از روی بی بصیرتی و امیال نفسانی یا عقده گشایی شخصی بوده و خلاف منویات رهبری عزیز خواهد بود.