مشاور رییس‌جمهور طی یادداشتی با عنوان 'فتنه 88 قابل پیش‌بینی بود و فتنه 92 قابل پیشگیری است، اگر ...' گفت: بی‌تردید به تعطیلی کشاندن انتخابات و تعطیل نمودن پروسه انتخابات در کشور، اولویت اول دشمن است، از سناریوی آمدن و نیامدن‌های برخی جریانات و چهره‌های سیاسی بر می‌آید که سه ضلع آن مثلث شوم، به دنبال تمام کردن کار ناتمام خویش در فتنه 88 هستند.

در یادداشت علی زارعی نجفدری آمده است:

زمزمه خارج کردن برگزاری انتخابات از دستگاه اجرایی کشور که در 3 دهه گذشته، برگزاری موفقیت‌آمیز کلیه انتخابات را در کمال آزادی و صحت و سلامت به عهده داشت، آشکارا زیر سوال بردن سلامت انتخابات است که در راستای کلید واژه فتنه انگیز انتخابات آزاد می‌باشد و این، پوست خربزه‌ای بود که خالقانِ کلید واژه انتخابات آزاد، زیر پای برخی‌ها گذاشتند و متأسفانه بعضی‌ها لغزیدند! و چه لغزیدنی !!

وی در این یادداشت ضمن باز انتشار بخش‌هایی از تحلیل خود در ترسیم فضای انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، تاکید کرد: برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، به نوعی فضای پیش از انتخابات دهم در حال تکرار است.از شواهد و قرائنِ پیدا و پنهان بر می‌آید که سه ضلع مثلث: " خارج از کشور"، " اراده کانون داخل کشور " و " پیاده نظامهای دشمنان خارجی و اراده کانون داخل کشور " می‌خواهند جدول و پازل فتنه 88 را که با تدبیر هوشمندانه رهبر دور اندیش انقلاب و حضور حماسی و تحسین‌ برانگیز و یکپارچه مردم در 9 دی 88 ناقص مانده را تکمیل کنند.

مشاور رییس‌جمهور در ادامه این یادداشت تاکید کرد: برای تکمیل و پُر کردن این پازل و جدول دشمن، واژه‌ها و مفاهیمی چون: "دولت وحدت ملّی"، "دولت ائتلافی"، "بازگرداندن تعادل به جامعه " ، " لزوم برگشت به وضعیت قبل از سال 84 "، " مدارا و سازش با دنیای غرب (جریان سلطه)" و ... در ذیل کلید واژه " انتخابات آزاد" طراحی و تدارک دیده شد و بعضاً افراد و شخصیتهای مدعی اصول‌گرایی خواسته یا ناخواسته در تکمیل این پازل کمک کردند.

وی ادامه داد: شناخت سر حلقه‌های پُر کردن این جدول و پازل دشمن کار مشکلی نیست. کافی است توجه شود که این افراد و شخصیتها از مفاهیم و واژه‌های مبنایی چون: "کارآمدی"، "عدالت محوری"، "ولایت مداری "، "مردم گرایی"، "جهانی اندیشیدن در عین باور به استکبار ستیزی"، "بیداری اسلامی"، "واقع بینی آرمانگرایانه"، " ندیشه دینی"، "منشِ اسلامی"، "نظام ولایی"، "مردم سالاری دینی" و ... پرهیز دارند.

مشاور رییس‌جمهور کلید "واژه انتخابات آزاد" برای انتخابات یازدهم، کلید واژه بسط داده شده "تقلب" در انتخابات دهم ریاست جمهوری است. اگرچه کلید واژه اصلی برای تدارک فتنه 92، " انتخابات آزاد " است، ولی باید هوشیار بود که تکمیل این جدول دشمن، مراحلی دارد که برای هریک از مراحل، مفاهیم و کلید واژه‌های میانی و واسط در نظر گرفته شده است.

زارعی نجفدری با طرح این پرسش که واقعا چه سری است که خواسته‌ها و تمایلات دشمنان انقلاب و نظام ولایت، غالبا در ادبیات برخی افراد و عناصر، خصوصا در آستانه انتخابات به وضوح دیده می‌شود؟ ‌نوشت: بی‌تردید به تعطیلی کشاندن انتخابات و تعطیل نمودن پروسه انتخابات در کشور، اولویت اوّل دشمن می‌باشد.زیرا با این کار، از یکسو بین مردم و نظام فاصله انداخته و به زعم خود تدریجاً مردم را از نظام جدا می‌کنند و از دیگر سو، در برخورد و دشمنی با نظامِ غیر‌انتخاباتی و غیر‌مردمی، توجیه و دست آویزی پیدا خواهند نمود و همچنین بی‌تردید، عقبه داخلی دشمنان چون پایگاه مردمی ندارند و نمی‌توانند رأی بیاورند، به فکر به تعطیلی کشاندن انتخابات می‌باشند تا در سایه تعطیل شدن انتخابات، فضای کشور را هرج و مرج و امنیتی جلوه داده و وانمود نمایند فردی باید بیاید که بتواند هرج و مرج را خاتمه دهد و او را ناجی مردم معرفی کنند! همان سناریو و نقشه شومی که زمان روی کار آمدن رضا خان بر سر ملت ایران آوردند! و اینگونه است که دشمنان خارجی و اراده کانونی داخل کشور، بر سرِ به تعطیلی کشاندن انتخابات، در یک نقطه به هم می‌رسند.

مشاور رییس‌جمهور با اشاره به این‌که به نظر می‌رسد کمی ساده انگاریست فکر کنیم دشمنان خارجی در فتنه 88 ، همه عوامل و مهره‌های خود را به میدان آورده و سوزانده باشند،: از نوع ورود و سناریوی آمدن و نیامدن‌های برخی جریانات و چهره‌های سیاسی به صحنه انتخابات یازدهم که شباهت زیادی با فضای پیش از انتخابات دهم دارد، بر می‌آید که سه ضلع آن مثلث شوم، به دنبال تمام کردن کار ناتمام خویش در فتنه 88 می‌باشند و برای آن، برنامه‌ها و سناریوهای مختلفی اندیشیده و تدارک دیده‌اند. برای این منظور، کلید واژه تمام کردن کار ناتمام خویش را " انتخابات آزاد " قرار داده‌اند.

وی همچنین به عواملی که نشان می‌دهد آنها در محاسبات‌شان اشتباه کرده‌اند، اشاره کرد و افزود: این بار آحاد مردم نه تنها صبر نمی‌کنند که از خرداد تا دی، 7 ماه بگذرد تا در 9 دی 88 بساط فتنه را برچینند، بلکه این بار با اندوخته ارزشمند بصیرت خویش در جریان فتنه 88، نمی‌گذارند مقدمات فتنه حتی قبل از انتخابات شکل بگیرد.

وی ادامه داد: بیانات روشنگرانه ولایت امر در 19 دی ماه جاری در تبیین اهداف شوم پشت پرده بکارگیری کلید واژه انتخابات آزاد، چشم فتنه را نشانه رفته و مردم و جامعه را در مقابل هجمه ویروس‌های سیاسی اجتماعی واکسینه نموده و نظام سلطه و اراده کانون داخل کشور را به انفعال کشانده است، به گونه‌ای که آنها اگر هم بخواهند به انتحار سیاسی روی آورده و شیطنت را ادامه دهند، چاره‌ای جز تغییر سناریو ندارند.

زارعی نجفدری در پایان تصریح کرد: فتنه 92 قابل پیشگیری است اگر از یکسو، به نوع ورود جریان سلطه و عقبه داخلی آنها اعم از اراده کانون داخل کشور و جریانات و چهره‌های سیاسی پیاده نظام آنها و از دیگر سو، بیانات و روشنگری‌های رهبر معظم انقلاب در 19 دی ماه جاری توجه و تأمل شود و نگاه‌ها همچنان به انگشتان اشاره و بیانات روشنگرانه آن حکیم دور اندیش باشد.