تیم حفاظت دکتر هم تاکید ویژه‌ای داشتند که رئیس جمهور فقط باید با ماشین زرهی (به معنای ماشین ضد گلوله و ضد انفجار) رفت و آمد کند. دائماً این موضوع از سوی تیم حفاظت تاکید می‌شد و رئیس جمهور هم به علت گرانقیمت بودن ماشین‌های موجود از این موضوع سر باز می‌زد.

روزهای اولی که احمدی‌نژاد به پاستور آمده بود قبول نمی‌کرد سوار ماشین‌های زرهی متعلق به رؤسای جمهور سابق شود و آن‌ها را تشریفاتی و تجملاتی می‌دانست. تیم حفاظت دکتر هم تاکید ویژه‌ای داشتند که رئیس جمهور فقط باید با ماشین زرهی (به معنای ماشین ضد گلوله و ضد انفجار) رفت و آمد کند.

دائماً این موضوع از سوی تیم حفاظت تاکید می‌شد و رئیس جمهور هم به علت گرانقیمت بودن ماشین‌های موجود از این موضوع سر باز می‌زد. تا این‌که بچه‌های دفتر به کمک تیم حفاظت با بررسی تمامی ماشین‌های زرهی متعلق به نهاد ریاست جمهوری متوجه شدند یک دستگاه «بی‌ام و قدیمی» متعلق به دوران ابتدای انقلاب وجود دارد که نخست‌وزیر با آن رفت و آمد می‌کرده و البته در آن زمان ماشین خوبی بوده اما برای حالا فوق‌العاده قدیمی است.

آنها فکر کردند شاید بتوان رئیس جمهور را راضی کرد تا سوار آن شود تا دغدغه‌های تیم حفاظت کم شود. بالاخره دکتر راضی شد سوار این «بی‌ام و» فوق العاده قدیمی و رنگ و رو رفته شود و با آن رفت و آمد کند.
اما این «بی‌ام و» هم ماجراهای خاص خود را داشت. یک بار که رئیس جمهور با همین ماشین به خانه پدرو مادرش رفته بود تا آنها را ببیند، «بی‌ام و» در مسیر بازگشت خاموش شد. از آنجا که سایر ماشین‌های همراه دکتر زرهی محسوب نمی‌شدند تیم حفاظت اجازه نمی‌داد رئیس جمهور سوار ماشین دیگری شود. در نتیجه بچه‌ها دست به کار شدند و تلاش کردند با هل دادن ماشین رئیس جمهور آن را روشن کنند. آخر سر هم با کلی مصیبت و زحمت، ماشین روشن شد و دکتر را تا پاستور رساند!

بعدها تیم حفاظت چند ماشین عادی در نهاد را زرهی کرد تا برای رفت و آمد رئیس جمهور مورد استفاده قرار بگیرند. دکتر تا آخرین روزهای ریاست جمهوری‌اش هیچ گاه سوار بنز یا سایر ماشین‌های گرانقیمت تشریفات نشد.