درس بزرگ مناظره دیروز این بود که هیچ کدام از این افراد حتی در مقابل فشارهای اندک، توان تحمل ندارند. این افراد که امروز در یک مناظره اینگونه عمل می کنند در روند مدیریتی کشور که یک عرصه وسیع و پر فشار است

چگونه می خواهند دوام بیاوند و هویت و خطوط قرمز نظام را نشکنند؟

به دنبال مناظره عصر دیروز انتخابات ریاست جمهوری که با مناظرات سابق تفاوت ماهوی داشت، خبرنگار شبکه ایران نظر دکتر عبدالرضا داوری مدیرمسئول روزنامه شهروند را در این باره جویا شود که متن آن را در زیر می خوانید.

*عصر دیروز دور سوم مناظرات انتخابات ریاست جمهوری بین کاندیداهای موجود برگزار شد. با توجه به روند حاکم بر مناظره که بر خلاف مناظرات قبلی روندی چالشی، نظر شما راجع چرایی روند موجود چیست؟
اتفاقی که دیروز در دور سوم مناظرات انتخاباتی تحت عنوان مناظره سیاسی افتاد در واقع نشان دهنده آن بود که برخی از این 8نفر در قبال فشار مناظرات توان حفظ معیارهایی را که حداقل در کلام به زبان می آورند ندارند و به راحتی تحت حملات موجود در مباحث مناظره از خطوط قرمز نظام عبور می کنند.

ما دیروز شاهد آن بودیم که هر کدام از این کاندیداها در قبال انتقادهایی که به روند مدیریتی سابق آنها می شد، برای تبرئه خویش به نوعی با فرار به جلو خطوط قرمز 30 ساله نظام را مورد حمله قرار می دادند.

* وجه تمایز عملکرد احمدی نژاد در مناظره های سال 88 با عملکرد کاندیداهای اخیر چیست؟

مناظره دیروز مظلومیت آقای احمدی نژاد را نشان داد. در انتخابات سال 88، آقای احمدی نژاد یک طرف میز و بقیه کاندیداها طرف دیگر بودند. آنها عزم خود را برای شکستن احمدی نژاد جزم کرده بودند. اما او در هیچ یک از مناظره ها، خطوط قرمز نظام را نشکست.  او تحت فشارهای سیاسی و تخریب های بسیار 4 ساله علیه خود و همچنین فشارهای اقتصادی و داخلی و خارجی موجود در کشور هیچگاه حاضر به عبور از خطوط قرمز نظام نشد و صرفا با توجه به سنگینی اوضاع موجود آن زمان تنها به انتقاد از عده ای از آقازاده ها و روابط رانتیر برخی افراد منسوب به مقامات، بسنده کرد. 

نوع عملکرد و سعه صدر آقای احمدی نژاد در سال 88 یک تراز جدیدی از ظرفیت سیاسی را در کشور بنیان نهاد. ظرفیتی که گویا فقط به خود ایشان ختم شد و متاسفانه شاهدیم در مناظرات 8نفره امسال که پایین ترین سطوح انتقادی و چالشی را در آن شاهدیم اصلا چنین ظرفیتی بر هیچ کدام از مناظره کنندگان حاکم نیست و افراد به اسم حمله به عملکرد رقیبان خود هویت نظام را زیر سؤال می برند. جالب اینکه همین افراد، طی چند سال اخیر از منتقدان اصلی روند مناظرات سال 88 بوده اند و همواره از نحوه مناظرات آقای احمدی نژاد گلایه داشتند!
*به نظر شما دلیل اینگونه عمل کردن این افراد به عنوان تنها احراز صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری به چه دلیل است؟

به نظر بنده بخشی از رفتارهای کاندیداهای موجود در حمله به خطوط قرمز نظام به خاطر عدم توانایی آنها برای جلب رأی با روند اثباتی است و از همین روی آنها به خاطر جلب رأی برای شخص خود اینگونه ساختار شکن عمل می کنند و از طرفی نیز به خاطر عدم توان مدیریتی فردی و اجتماعی تحت تاثیر فشار مناظرات قرار می گیرند و نمی توانند در موقعیت موجود مدیریت لازم که آنها را بدین سمت سوق ندهد را داشته باشند.

درس بزرگ مناظره دیروز این بود که  قیاس این 8نفر با دکتر احمدی نژاد یک قیاس مع الفارق است چراکه هیچ کدام از این افراد حتی در مقابل فشارهای اندک توان تحمل ندارند و نشان داده اند در قبال خطوط قرمز نظام به راحتی می شکنند و چنانچه امروز در یک مناظره اینگونه عمل نمایند در روند مدیریتی کشور که یک عرصه وسیع و پر فشار است چگونه می خواهند دوام بیاوند و هویت و خطوط قرمز نظام را نشکنند؟
*با توجه به سخنان مقام معظم رهبری آیا مناظرات موجود و سخنان کاندیداها توانسته خواسته های معظم له را در ایجاد حماسه سیاسی و روشن کردن فضا برای رسیدن به انتخاب اصلح عملیاتی نماید؟
متاسفانه باید گفت با روند موجود هیچ کدام از کاندیداهای موجود نتوانسته اند در اذهان مردم خود را حائز شاخصه های اصلی مد نظر مقام معظم رهبری کنند و نتوانسته اند معیارهای اصلی که ولی فقیه برای تحقق حماسه مد نظر دارند را محقق نمایند.
*نظر شما در مورد غائب اصلی مناظرات چیست؟
دولت به عنوان یکی از سلیقه های موجود در کشور شاید به عنوان اصلی ترین غائب این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نام برده شود که متاسفانه شاهدیم در غیاب نماینده دولت در بین کاندیداها و مخصوصا در مناظرات، کسی نیست که پاسخ حملات به دولت و تخریب های یک طرفه حاضرین در مناظره را بدهد. صورت ظاهری که در روح مناظرات مشهود است این است که کاندیداهای موجود سعی دارند برای اثبات خود یک دشمن فرضی به نام دولت بتراشند و در غیاب نماینده دولت تصور دارند می توانند با این شیوه ضعف خود در جلب آراء مردم را جبران نموده و عدم توانایی خود را جبران سازند.