به تازگی نیروهای اطلاعاتی امریکا در طول 3 هفته اخیر تعداد 120 نفر از اعضای سابق رژیم بعثی که بیشتر آنها جزء استخبارات عراق بودند را از منطقه تکریت گردآوری نموده و آنها را از مرز زمینی از عراق به پایگاه عریفجان عربستان سعودی اعزام نموده است.

گفته می شود سیا قصد دارد این افراد را به ریاض برده و طی یک آموزش کوتاه مدت به بحرین انتقال دهد.
یکی از منابع آگاه در این خصوص گفت: این افراد بمنظور شناسائی عاملان خیزش و قیام مردم بحرین و حذف آنان به کشور بحرین اعزام شده اند.