کارشناسان يک شرکت کامپيوتري آمريکا اعلام کردند که "هکرهاي" ايراني توانسته است با نفوذ به درون سيستم امنيتي، اطلاعات مهندسي مشروح بالگرد باراک اوباما رييس‌جمهور آمريکا به نام Marine One را به چنگ آورند.

به گزارش "اوترا.رو"، کمپاني Tiversa  يک ورود غير قانوني را به سيستم امنيت ديجيتال ثبت نموده که نشاندهنده انتقال اطلاعات فوق محرمانه به IP آدرسي در ايران است. اين اطلاعات ازجمله شامل نقشه مدرنيزاسيون ، سيستم هاي ارتباطاتي و هوانوردي و اطلاعاتي درباره سيستم اينترنتي بالگرد رييس جمهور آمريکا است.  اين اطلاعات فوق محرمانه با کمک يکي از برنامه هاي استفاده مشترک از فايل ها مانند LimeWire "هک" شده که بر روي کامپيوتر يکي از پيمانکاران پنتاگون نصب شده بود.