رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس در ادامه با ادعای این که شورای امنیت نظر واحدی در مورد پرونده هسته ایران دارد؛ اظهار داشت: ما حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران را می خواهیم ولی نمی توانیم تا ابد به این کار ادامه دهیم».

روزنامه الحیات (Alhayat) لندن در مصاحبه با "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس، نظر وی را در مورد آینده پرونده هسته ای ایران جویا شد.

وزیر خارجه انگلیس، فاصله انتخابات ریاست جمهوری ایران تا پایان سال 2013 میلادی را در مساله هسته ای ایران، زمانی بسیار مهم و سرنوشت ساز خواند.

الحیات در ادامه به نقل از هیگ نوشت: «احتمال این وجود دارد که بشود ایران را برای دست برداشتن از مساله هسته ای، قانع ساخت. ولی توقع اتفاقی این چنین در مورد ایران بسیار بعید به نظر می رسد».

 

رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس در ادامه با ادعای این که شورای امنیت نظر واحدی در مورد پرونده هسته ای ایران دارد؛ اظهار داشت: ما حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران را می خواهیم ولی نمی توانیم تا ابد به این کار ادامه دهیم».

 

"ولیام هیگ" در پایان با تهدید ایران افزود: «ما گفته ایم که تمام گزینه ها در برابر این پرونده مطرح هستند از جمله گزینه حمله نظامی به ایران».