روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در تحلیلی از اولین روز اجرای توافقنامه ژنو نوشت: امریکا دو روی خود را که یکی حاوی صلح و دیگری حاوی جنگ با ایران بود در روز دوشنبه نشان داد.

روزنامه آمریکایی وانشگتن تایمز (Washington Times) در مقاله ای با عنوان "دو چهره آمریکا در قبال ایران" نوشت: «سیاست چماق و هویج دولت اوباما در مورد ایران در روز دوشنبه به طور کامل نمایان شد.»
از طرفی کاخ سفید از تهران به خاطر تعلیق بخشی از برنامه هسته ای تشکر و تمجید کرد و از سوی دیگر مقامات آمریکایی با موفقیت پشت صحنه باز پس گیری دعوت بان کی مون از ایران برای شرکت در کنفرانس سوریه را بازی کرد.»
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: «امریکا دو روی خود را که یکی حاوی صلح و دیگری حاوی جنگ با ایران بود در روز دوشنبه نشان داد و اختلاف بین این دو رویکرد آمریکا توسط مقامات آمریکایی این طور بیان شد که این رویکردها نشان می دهد که ایران باید عمیق تر در سیاست ها و استراتژی های گسترده آمریکا برای حل بحران سوریه همکاری کند. همچنان بی اعتمادی هایی بین ایران و غرب مخصوصا آمریکا وجود دارد و آمریکا نیز به شدت نگران نقش آفرینی های ایران در سوریه است.
مقامات آمریکایی بعد از تمجید از تعیلق بخشی از برنامه هسته ای ایران و اجرایی توافقات هسته ای توسط ایران و تمجید آمریکا از ایران و از آن طرف فشار به بان کی مون برای پس گرفتن دعوتش از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 ادعا کرده اند که این دو مقوله کاملا جدای از همدیگر است.»