روحانی تمایلی به مناظره با احمدی نژاد ندارد که از قضا، سابقه ی مناسبی هم در مناظره ندارد. محمود احمدی نژاد نخستین حضور خود در عرصه سیاسی ایران را از زمان روی کار آمدن روحانی با به مبارزه طلبیدن رئیس جمهور فعلی ایران رقم زد.

محمود احمدی نژاد نختسین حضور خود در عرصه سیاسی ایران را از زمان روی کار آمدن روحانی با به مبارزه طلبیدن رئیس جمهور فعلی ایران رقم زد.

به نقل از این روزنامه ؛ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق مجددا از دوران نیمه بازنشستگی خود بازگشته تا روحانی را به منظور دفاع از عملکرد هشت ساله خود به مبارزه بلطلبد.

این رئیس جمهور سابق و فتنه انگیز!! طی نخستین مداخله سیاسی خود از زمان اتمام دوره ی ریاست جمهوری اش در ماه آگوست، رنجش و ناراحتی خود را از مصاحبه تلویزیونی روحانی را ابراز کرد.

روحانی با صراحت تمام گفت که رئیس جمهور سابق رکورد تورمی ایجاد کرده است.

احمدی نژاد خطاب به روحانی رئیس جمهور فعلی ایران نوشت: انتقادات غیرمنصفانه و بی اساس بود.

وی نیز تصمیم به دعوت از مناظره را در واکنش به درخواست حامیان اقلیتش عنوان کرده است.

با این حال واکنش مشاوران روحانی و سایت های نزدیک به دولت نشان داد روحانی تمایلی به مناظره با احمدی نژاد ندارد که از قضا، سابقه ی مناسبی هم در مناظره ندارد.
منبع: انتخابش