طی هفته های اخیر گمانه زنی هائی درباره گزینه های مطرح برای ریاست مجلس خبرگان مطرح شده است.

این گمانه زنیها، تا جایی پیش رفت که برخی از گزینه هایی چون آیت الله مهدوی کنی هم برای ریاست خبرگان نام بردند.

فارغ از اینکه این رقابت چه مقدار جدی است و این اخبار تا چه حد صحت دارد، اما سایت آیت الله هاشمی معلوم نیست به چه دلیل عصبانی و مجبور به اتخاذ مواضع تند شده است.

در تازه ترین این واکنشها ، بازداشت فائزه هاشمی به جرم تحریک مردم به اغتشاش مرتبط با اتنخابات مجلس خبرگان عنوان شد و یکی از سایتهای نزدیک به خانواده هاشمی نوشت به دلیل نزدیکی مجمع سالانه مجلس خبرگان، فائزه هاشمی دستگیر شده است!

اما سایت رسمی وی نیزتحلیلها و اخبار جهت داری را در این خصوص منتشر کرده است.

سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این مطلب که متولیان زمینه سازی برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، وابستگان به حامیان "مکتب ایرانی" هستند، می نویسد: به یمن بی‌باکی اسلام «مکتب ایران» در زیر سوال بردن تاریخ نظام بهترین مجال و فرصت برای ایشان به عمل آمده که با شانتاژ خبری آیت‌الله هاشمی را از راس مجلس خبرگان رهبری –به خیال خام خود- دور کرده و مقدسه‌ای فراهم کنند تا شاید روزی «متصلان به ولایت بالاتر» بتوانند شبهاتی را که سال ۸۲ کیهان زمزمه کرد را از تریبون مجلس خبرگان رهبری فریاد کنند تا کام دل «بغض ۶۸» و «کیهان» واسلام« مکتب ایران » را یک جا حاصل کنند. کام دلی که به یقین بر ایشان ثابت شده که تا هاشمی رئیس خبرگان است وصل نخواهد بخشید .

سایت هاشمی معتقد است که هدف نهایی مخالفان ریاست هاشمی بر مجلس خبرگان ، مخالفت با ولایت فقیه و شخص رهبری است!

در ادامه این تحلیل آمده است: سوالی که اینجا به ذهن متبادر می شود این است آیا ممکن نیست روزی دامنه شبهه افکنی های تاریخی اسلام « مکتب ایران » به چگونگی انتخاب رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۸ منتهی شود ؟ واگر رویای چنین روزی در خاطراینها باشد رئیس مجلس خبرگان رهبری ایده آل اسلام « مکتب ایران » برای آنروزکیست ؟

سایت هاشمی که با انتشار این اخبار تلاش دارد مخالفان ریاست هاشمی را معطوف و محدود به گروه خاصی تحت عناوین مکتب ایرانی و انجمن حجتیه کند، در خبر دیگری به سخنان هاشمی درباره انجمن حجتیه اشاره کرده و می نویسد: امروز با مطالعه مجدد متن مصاحبه تلویزیونی آیت الله هاشمی بوضوح مشاهده می شود که این جریان انحرافی چرا همچون خاری در چشم تحمل دیدن این مجتهد سیاسی را ندارند و چگونه تمام قوای رسانه ای و مالی و امکاناتی خود را بسیج می کنند تا او را در راس مجلس خبرگان رهبری و در کنار نظام و مردم نبینند تا یکی از مهم ترین سدهای رسیدن به اهداف خود را از میان بردارند .