صالحی گفت: «دکتر احمدی نژاد و مادر چاوز، مقابل هم و در فاصله نزدیکی ایستاده بودند و آقای دکتر هم دائما دستش را به نشانه اینکه نمی تواند دست بدهد نگه داشته بود. من نمی دانم این چه حرفی و چه عکسی است که منتشر شده، مصافحه ای در کار نبوده است.»

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه در پاسخ به خبرنگار شبکه ایران با اشاره به حضور تأثیرگذار رئیس جمهور کشورمان در مراسم وداع با پیکر هوگو چاوز، رئیس جمهور انقلابی ونزوئلا و با ابراز تأسف از حواشی به وجود آمده در رسانه های داخلی اظهار داشت: «من آنجا بودم، چنین چیزی صحت ندارد که کسی، کسی را در آغوش گرفته باشد. دکتر احمدی نژاد به عرف معمول به نشانه اینکه ما دست نمی دهیم دست روی دست گذاشته بود.»

وزیر امور خارجه تصریح کرد: «مادر چاوز به احترام رئیس جمهور از جای خود بلند شد و گفت شما پسر من هستید، چاوز دائما ذکر خیر شما، کشور و ملتتان را می گفت. الان هم که شما نزد من هستید احساس دلگرمی می کنم.»

علی اکبر صالحی ادامه داد: «دکتر احمدی نژاد و مادر چاوز، مقابل هم و در فاصله نزدیکی ایستاده بودند و آقای دکتر هم دائما دستش را به نشانه اینکه نمی تواند دست بدهد نگه داشته بود. من نمی دانم این چه حرفی و چه عکسی است که منتشر شده، مصافحه ای در کار نبوده است. آنچه که من دیدم نه مصافحه ای بود، نه چیز دیگری . آنها ابراز احساسات کردند، مدت قابل توجهی صحبت کردند و مادر چاوز در حالی که گریه می کرد، تشکر می کرد و احساسش را بروز می داد. آقای دکتر هم دلداری می داد. دکتر احمدی نژاد دائما دو دست خود را به نشانه دست ندادن گرفته بود، همین و بس.»
صالحی تصریح کرد: «اینکه مادر چاوز سر به شانه دکتر احمدی نژاد بگذارد را من که آنجا بودم متوجه نشدم. آدم می ماند که درباره این رفتار رسانه ها و عکسی که روی آن مانور داده اند چه بگوید. دلیل اینکه چرا رسانه ها به این عرصه ورود کرده اند را نمی دانم.»

وزیر امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: «آنچه من دیدم این بود که رییس جمهور دست خود را به نشانه معمول دست ندادن گرفته بود و مادر چاوز هم گریه می کرد. این مادر محترم 85 ساله خطاب به رئیس جمهور ایران می گوید تو پسر من هستی. از نظر شرعی، اسلام راجع به خانم هایی که سنشان از یک مقطع خاص عبور می کند حکم خاصی دارد که می توان به فتاوای مراجع بزرگ مراجعه کرد. من از طرح این مسائل در رسانه های داخلی تعجب می کنم. انسان در حال و هوای حزن انگیز خاصی در سوگواری قرار گرفته و با یک خانم محترم 85 ساله و مادر یک رهبر بزرگ که اشک می ریزد روبرو می شود، احمدی نژاد هم او را دلداری می دهد.»