سخنگوی کاخ سفید با مفید‌خواندن طرح پیشنهادی ایران در گفت وگوهای هسته‌ای ژنو تاکید کرد این طرح دارای سطح بی‌سابقه‌ای از جدیت و واقعی بودن است.

آسوشیتد پرس نوشت: سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد طرح پیشنهادی ایران در ژنو بسیار مفید است و شامل سطحی از جدیت و واقعی بودن است که تاکنون دیده نشده است.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد نباید انتظار داشت که گشایشی آنی و فوری در مذاکرات هسته‌ای کشورهای ۱+۵ با ایران اتفاق افتد. با این حال گفتگوهای ژنو در فضایی مثبت پایان یافت.

کارنی افزود:« ما ارائه ایرانی‌ها را بسیار مفید دیدیم.» وی تاکید کرد توافق هسته‌ای باید به جامعه بین الملل نشان دهد که فعالیت‌های هسته ای ایران منحصرا برای اهداف صلح آمیز است.