موسسه تحقیقاتی اسرائیلی در گزارش خود، فضای مجازی الکترونیکی را برای امنیت ملی اسرائیل حائز اهمیت فراوان خواند و تاکید می کند که اسرائیل باید به فکر افزایش توان مقابله با قدرت سایبری دشمنان خود باشد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از جام نیوز، روزنامه الکترونیکی "رای الیوم" نوشت: گزارشی اسرائیلی که توسط مرکز تحقیقات امنیت ملی اسرائیل وابسته به دانشگاه تل آویو و زیر نظر دستگاه های امنیتی و سیاسی دولت عبری، منتشر شده، ضمن هشدار نسبت به افزایش روزافزون قدرت سایبری ایران و همپیمانانش، اسرائیل را به آماده شدن جهت یک رویارویی بزرگ در این زمینه فراخوانده است.
این گزارش، تل آویو و همپیمانان غربی اش را به برخورد جدی و به شکل منظم با این مشکل و تلاش برای بالا نگه داشتن قدرت سایبری خود در مقابل ایران و ایجاد یک سپر آهنین الکترونیکی در فضای مجازی برای مقابله با حملات احتمالی جمهوری اسلامی فرا می خواند.
این موسسه تحقیقاتی اسرائیلی در گزارش خود، فضای مجازی الکترونیکی را برای امنیت ملی اسرائیل حائز اهمیت فراوان خواند و تاکید می کند که اسرائیل باید به فکر افزایش توان مقابله با قدرت سایبری دشمنان خود باشد.
ژنرال بازنشسته "گابی زیبونی" که پیش از این ریاست بخش تحقیقات سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل (أمان) برعهده داشته ضمن هشدار درباره افزایش قدرت سایبری ایران می گوید: با توجه به پیگیری و بررسی که ما درباره قدرت جنگ الکترونیک ایران در سال 2013 انجام دادیم، متوجه شدیم که جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین بازیگران جهان در صحنه سایبری مبدل شده است.
این گزارش اسرائیلی همچنین می افزاید: داده های جدید درباره قدرت سایبری ایران، اسرائیل را وادار می کند که با هماهنگی پایتخت های غربی آژیر خطر را به صدا دربیاورد و هرچه سریعتر به طور جدی برای رسیدن به قدرت بالاتر در زمینه سایبری به فکر ایجاد نوعی سپر و گنبد الکترونیک برای مقابله با این تهدید باشد.
در این گزارش همچنین ادعا شده که ایران در پاسخ به تحریم ها در سال 2013 به اهدافی غربی حمله کرده است و فناوری الکترونیک را وسیله ای برای رویارویی با غرب تبدیل کرده است و در این حملات موفقیت های نسبی داشته که نشان از افزایش قدرت سایبری این کشور است.