در فضاهای جدید فعالیت‌های حفاظت اطلاعات‌، انسان موضوعیت محوری‌تر پیدا می‌کند و به تدریج اهداف جغرافیایی‌، سرزمین و ژئوپلوتیک در قالب یک جابجایی و تغییر الگوی هدف به حاشیه رانده شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ویژگی‌های فضای جدید ماموریت در سازمان حفاظت اطلاعات گفت: در فضاهای جدید فعالیت‌های حفاظت اطلاعات‌، انسان موضوعیت محوری‌تر پیدا می‌کند و به تدریج اهداف جغرافیایی‌، سرزمین و ژئوپلوتیک در قالب یک جابجایی و تغییر الگوی هدف به حاشیه رانده شده است.

سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در همایش سراسری حفاظت اطلاعات آینده که به همت دانشکده امام هادی دانشگاه جامع امام‌حسین (ع) و با مشارکت مراکز دانشگاهی‌، علمی و آموزشی و جامعه اطلاعاتی کشور و با حضور فرماندهان، مسئولین، مدیران و کارشناسان سازمانهای حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در تهران برگزار‌ شد، طی سخنانی اظهار داشت: ذات این تفکر که حفاظت اطلاعات تصمیم گرفته در آینده زندگی کند و تصور کند خود را به آینده امتداد دهد فصل مبارکی از یک نگرش جدید است.

وی افزود: این یک تحول بسیار ارزشمند است که یک سازمان پویا و خلاق که در محیط رقابت سنگین و تنازع حقیقی زندگی می‌کند، پلی به گذشته حال و آینده ایجاد کند.

سلامی با تاکید بر اینکه حفاظت اطلاعات در خلاء زندگی نمی‌کند، تصریح کرد: نوع فضایی که حفاظت در آن زندگی می‌کند متفاوت با فضاهای آشکار، قابل رویت، حس پذیر و قابل لمس است.

جانشین فرمانده کل سپاه در تبیین شاخصه‌های اصلی محیط نبرد حفاظت اطلاعات گفت: این نبرد در یک فضای نامرئی، ناملموس، تدریجی، نرم و حس ناپذیر اتفاق می‌افتد و شاخصه اصلی حفاظت اطلاعات آینده هوشمندی است.

سلامی افزود: درک واقعی، دقیق و به موقع رخدادها، استراتژی‌ها، سیاست‌ها، تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها ذات و سرشت اصلی حفاظت اطلاعات آینده است.

وی با بیان تفاوت‌های نبردهای عملیاتی و اطلاعاتی اظهار داشت: جنگ اطلاعاتی یک واقعیت دائمی و مستمر است که شرط موفقیت در آن حفظ پیوستگی است چرا که اگر طرفین درگیر‌، دچار انقطاع یا گسست اطلاعاتی شوند سرگردان خواهند شد، بنابر این حفاظت اطلاعات در معرض یک نبرد پیوسته قرار‌دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه عنصر اصلی نبرد اطلاعاتی را ادراک انسان ها عنوان کرد و افزود: درنبرد اطلاعاتی دو عامل اساسی روی می دهند که یکی از این عوامل جلوگیری از نفوذ دشمن و پیشگیری از مدیریت ادراک خودی توسط دشمن و عامل دیگر نفوذ به دنیای تصورات دشمن و مدیریت ادراک نگرش‌ها، ساخت فرضیات مجازی، تصرف ساختار و الگوی ذهنی و سازماندهی باورهای دشمن است.

سلامی با تشریح ویژگی‌های فضای جدید ماموریت در سازمان حفاظت اطلاعات گفت: در فضاهای جدید فعالیت‌های حفاظت اطلاعات‌، انسان موضوعیت محوری‌تر پیدا می‌کند و به تدریج اهداف جغرافیایی‌، سرزمین و ژئوپلوتیک در قالب یک جابجایی و تغییر الگوی هدف به حاشیه رانده شده و اراده انسان‌ها، طرز تفکر، اعتقادات‌، نگرش ها و باورهای آنها میدان اصلی منازعه و نبرد را تعیین می‌کنند.

وی افزود: هر چه زمان پیش می‌رود میدان نبرد از حوزه‌های درگیری فیزیکی به حوزه‌های نبردهای ذهنی، اعتقادی و تفکری تغییر موقعیت می‌دهند و امروز شاهد پویایی و گرایش منحصر به فردی در سازمان دهی نبردهای جدید هستیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: عصر جدید عصر ارتباط کامل انسان ها در زمان حقیقی و مرگ فاصله‌هاست و در آن افراد در شبکه‌های به هم پیوسته جهانی در چهارچوب یک واحد جهانی قرار گرفته و امکان نفوذ ذهنی تک تک آدم ها وجود دارد.

سلامی عملیات اطلاعاتی‌، عملیات روانی و جنگ سایبری را سه حوزه اساسی در جنگ‌های اطلاعاتی عنوان کرد و اظهار داشت: انجام عملیات اطلاعاتی که شکل سنتی این گونه نبردهاست به برداشت‌های اطلاعاتی با انواع مختلف ابزارها از وضعیت طرف مقابل منجر می‌شود ولی در عملیات روانی مدریت ادارک و برداشت درونی انسان از واقعیت‌های بیرونی براساس اطلاعاتی که به ذهن متبادر می شود بهمراه قدرت تحلیل و قضاوت انسان ها مورد هدف قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه جنگ سایبری هم انواع نرم افزارها برای مدیریت و کنترل انواع سیستم‌های حمل و نقل، جابجایی اطلاعات ، سامانه‌های خدمات اجتماعی و شبکه های رایانه‌ای بکار گرفته می‌شوند تا دشمن به اهداف خود دست‌یابد.

سلامی با تاکید بر لزوم هوشمندی اطلاعاتی در برابر ترفندهای دشمن اظهار داشت: جلوگیری از نشت اطلاعات و دستیابی دشمن به اطلاعات بدیع و بر هم زدن تعادل ذهنی دشمن از کارهای مهم و اساسی حفاظت اطلاعات است که هوشمندی و ظرافت خاصی را می‌طلبد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ناکامی دشمن در عرصه‌های مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی یادآور‌شد: شکست دشمنان ناشی از عدم شناخت آنها از واقعیت‌های جامعه اسلامی ایران است زیرا ابزارهای تحلیل برای شناخت به جامعه شیعی همان ابزارهای تحلیل جوامع غربی است لذا دائم اشتباه کرده و ناکام مانده‌اند بنابر‌این باید با تفکر خلاق دشمن را عقب نگه داریم.

سلامی با اشاره به تلاش های ناکارآمد دشمن برای نابودی انقلاب اسلامی افزود: تلاش دشمن برای نفوذ به دنیای تصورات و باورهای مردم ما ناکام مانده و چقدر جاهلانه و خیانت کارانه است که انسان‌هایی در یک سرزمین انقلابی به حرف های دشمن قسم خورده که زخم های او هنوز بر پیکر ماست، گوش می‌کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان گفت: جبهه وسیعی که اسلام برای مردم باز کرده روز به روز در حال گسترش است و امروز به فضل الهی انقلاب از همیشه محکمتر بوده و براساس سنت های لایتغیر الهی نبرد بین حق و باطل به نفع جهان اسلام تمام خواهد شد.