او با اشاره به حرف های نخست وزیر اسرائیل خاطر نشان کرد که کشور های غربی نباید فریب رویکرد جدید ایران را بخورند و افزایش و تشدید تحریم ها را در این زمان بسیار مهم خواند.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت: گیلعاد اردان، یک وزیر اسرائیلی، در همین زمینه گفت: «اتفاقاً اکنون زمان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است.»

 

او با اشاره به حرف های نخست وزیر اسرائیل خاطر نشان کرد که کشور ها غربی نباید فریب رویکرد جدید ایران را بخورند و افزایش و تشدید تحریم ها را در این زمان بسیار مهم خواند. او بدترین شکل ممکن را توقف و یا کاهش تحریم ها علیه تهران خواند و این را شروع دوباره و افزایش چرخه سوخت و غنی سازی اورانیوم در ایران دانست.