کوچکی‌نژاد گفت: سوال کنندگان اعتراضاتی را در خصوص انتصاب آقای توفیقی، میلی منفرد بیان نمودند و وزیر پاسخ دادند که ما استعلامات را انجام دادیم و همه به جز یک مورد مثبت بود.

این در حالی بود که وزیر اطلاعات در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور پیدا کردند و گفتند که از 15 انتصاب آقای فرجی دانا تعداد بعد از انتصاب استعلام شده اند که پاسخ برخی هم منفی بوده است و برخی اصلاً استعلام نشده است و برخی به تازگی استعلام شده اند که در حال بررسی است.
جبار کوچکی‌نژاد نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه 598، در خصوص جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: آقای فرجی دانا و معاون پشتیبانی وزارت علوم در جلسه امروز کمیسیون حضور داشتند که در ابتدا آقای امید(معاون پشتیبانی) توضیحاتی را در خصوص اعتبارات وزارت علوم و مشکلات این بخش بیان داشتند و سپس دو نفر از همکاران از وزیر سوالاتی را پرسیدند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:‌ حجت الاسلام نبویان به نمایندگی تعدادی از همکاران در خصوص انتصابات اخیر آقای فرجی دانا سوالاتی را مطرح نمود. ایشان با اشاره به انتصاب افراد بدون دریافت استعلام از وزارت اطلاعات و همچنین استفاده آقای فرجی دانا از نیروهایی که در فتنه 88 و آشوب های خیابانی نقش داشتند در پست های حساس این وزارت خانه سوالاتی را مطرح نمودند.

وی افزود: سوال کنندگان اعتراضاتی را در خصوص انتصاب آقای توفیقی، میلی منفرد بیان نمودند و وزیر پاسخ دادند که ما استعلامات را انجام دادیم و این در حالی بود که وزیر اطلاعات در کمیسیون آموزش حضور پیدا کردند و گفتند که از 15 انتصاب آقای فرجی دانا تعداد بعد از انتصاب استعلام شده اند که پاسخ برخی هم منفی بوده است و برخی اصلاً استعلام نشده است و برخی به تازگی استعلام شده اند که در حال بررسی است.

کوچکی‌نژاد اضافه کرد: وزیر علوم اعتقاد داشت که وزارت اطلاعات به تمام استعلامات ما پاسخ مثبت داده است و بعد از توضیحات آقای فرجی دانا سوال کنندگان قانع نشدند و در کمیسیون رای گری شد و سوال ملی تشخیص داده شد و وزیر علوم باید به صحن مجلس بیاید.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال دیگر را آقای صابری و تعدادی دیگر از نمایندگان در مورد رفتار ناصحیح برخی از کارکنان وزارت علوم بیان داشتند که وزیر قول داد ایشان را بر دارند و فرد دیگری را جایگزین نمایند و سوال کنندگان قانع شدند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در مورد سخنان آقای توفیقی و میلی منفرد درباره عدم نیاز به استعلام و توهین به مجلس، وزیر علوم به صراحتا گفت هیچ کسی را بدون استعلام در پستی استخدام نمی کنیم و حتما نظر وزارت اطلاعات را هم می گیریم.

وی در پایان افزود: آقای فرجی دانا بیان می داشتند که همه استعلام ها از جمله استعلام آقای میلی منفرد و توفیقی مثبت بوده است و فقط یک مورد منفی بوده که سریعا آن را اصلاح نمودیم و آن هم مدیر جذب بود که فرد دیگری معرفی شد.