«فارس» در اقدامی اخلاقی دروغ بزرگ «تسنیم» در مورد عزیمت هیات ۱۰۰ نفری رییس جمهور به روسیه را برملا کرد.

در پی انتشار خبر سراسر کذب خبرگزاری «تسنیم» مبنی بر همراهی 100 نفر از نزدیکان رییس جمهور و برخی از اعضای کابینه در جریان سفر اخیر دکتر «احمدی نژاد» به مسکو که متاسفانه در برخی رسانه های معاند خارجی و رسانه های مغرض داخلی بازتاب گسترده ای یافت، فارس در اقدامی متعهدانه با انعکاس سفرنامه خبرنگار اعزامی خود به اجلاس اوپک گازی واقعیت این ماجرا را بیان کرد.
خبرنگار فارس در گزارش ارسالی خود با اشاره به تعداد 30 نفره گروه خبری همراه رئیس جمهور و شمار حدود 40 نفره سایر اعضای هیات ایرانی اعم از دیپلماتیک و مسوولان سفر، مجموع اعضای هیات کشورمان در این اجلاس که در قالب هیات همراه رییس جمهور به روسیه سفر کرده اند را حدود 70 نفر و بسیار پایین تر از تمامی هیات های خارجی شرکت کننده در اجلاس مذکور اعلام کرد.
خبرگزاری تسنیم که در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه ای مبادرت به ارایه آمار غیرواقعی 100 نفره از تعداد اعضای هیات همراه رییس جمهور به مسکون نموده بود و متاسفانه در رسانه های معاند و برخی جراید منتقد دولت نیز با بزرگ نمایی زیاد انعکاس یافت، پس از تکذیب آن از سوی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور همچنان به دروغ پردازی خود ادامه داد تا جایی که برای اثبات دروغ خود دروغ بزرگ تری را چاشنی خبرش کرد و با ادعای سفر پنج روزه رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و خانواده اش به روسیه و بدون توجه به تکذیبیه روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تلاش فراوان خود را برای نادیده انگاشتن منافع پایدار و استراتژیک کشورمان در اجلاس اوپک گازی و ضدیت با مصالح ملی را به نمایش گذاشت!
شایان ذکر است همزمان با دروغ پردازی خبرگزاری تسنیم و رسانه های هسموی آن در کم رنگ جلوه دادن دستاورد سفر رییس جمهور کشورمان به مسکو رسانه های مستقل جهان و متعهد داخلی این سفر را بسیار پراهمیت و درخور توجه دانستند.