مصطفی رضوانی(مستند ساز ): این تقدیرنامه ایست که 18تیرماه 92 از سوی محمود احمدی نژاد به بنده داد با همه انتقادهایی که در مستند “نــبرد خــامــوش” نسبت به سوء مدیریت و سوء تدبیر او و کابینه اش ایراد کردم، تنها پس از مدت حدود 1.5 ماه، ایشان بدون هیچگونه هوچی گری، تهمت، تخریب و تهدید، از من به خاطر مستند دیگرم یعنی “مــهارنـــشـده” تقدیر کرد.

به گزارش میدان ۷۲، مصطفی رضوانی “مستند ساز” در صفحه گوگل پلاس خود نوشت:

تــفاوت را با چشمانتان لــمس کنید!!!!

هنوز مونده تا قــدر محمود منحرف دیکتاتور رو بدونید!

این تقدیرنامه ایست که ۱۸تیرماه ۹۲ از سوی محمود احمدی نژاد به بنده داد با همه انتقادهایی که در مستند “نــبرد خــامــوش” نسبت به سوء مدیریت و سوء تدبیر او و کابینه اش ایراد کردم، تنها پس از مدت حدود ۱٫۵ ماه، ایشان بدون هیچگونه هوچی گری، تهمت، تخریب و تهدید، از من به خاطر مستند دیگرم یعنی “مــهارنـــشـده” تقدیر کرد.

این در حالی بود که مستند دیگری هم در همین ایام از مجموعه ما یعنی سفیرفیلم منتشر شده بود به نام “کـــدام انـــحراف” که نقد تند و تیز دیگری بود به آن دولت.

اینها را نگفتم که بگویم احمدی نژاد معجزه هزاره سوم بود، اینها را گفتم که بگویم روحانی و اطرافیانش سرهنگ اند و بس! چون بعد از انتشار مستند فاخر «من روحانی هستم» از هیچ تهمت و افترا و تهدیدی نسبت به تولیدکننده و توزیع کننده دریغ نکرد…….