در یک بررسی ساده از پایگاههای اینترنتی شخصی مسئولین نظام و سران قوا و مقایسه آن با پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری به سادگی می توان آثار این بی تفاوتی و جای خالی کوچکترین واکنشی به سالگرد حماسه نهم دی را دریافت.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ در حالی که تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر درس گرفتن خواص سیاسی کشور از اتفاقات فتنه ۸۸ همچنان در یادها مانده است، بی تفاوتی مسئولین نظام به فتنه در سالگرد حماسه نه دی جای تعجب دارد.

به گزارش گروه سیاسی صراط در یک بررسی ساده از پایگاههای اینترنتی شخصی مسئولین نظام و سران قوا و مقایسه آن با پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری به سادگی می توان آثار این بی تفاوتی و جای خالی کوچکترین واکنشی به سالگردحماسه نهم دی را دریافت.

با مشاهده تصاویر صفحه نخست این پایگاهها و حتی مراجعه و جستجو در سایر پستهای اخیر آنها نیز نمی توان نشانه جدی از توجه به این دغدغه مهم رهبر معظم انقلاب مشاهده کرد! این در حالی است که در پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری فقط در نیم تای بالای صفحه نخست سه تیتر مرتبط با حماسه نه دی و فتنه مشاهده می گردد.

در این بهبوهه بی بصیرتی که بارها رهبر انقلاب تاثر نقش خواص در عدم توجه به گلوگاههای مهم تاریخی را خطرناک خوانده اند نتایج چنین مشاهده ای تعجب بر انگیز است.

گفتنی است رهبر معظم انقلاب پیرامون بصیرت خواص و مشخص کردن موضع در فتنه در 29 دی ماه 88 فرمودند: "وقتی در داخل محیط فتنه، کسانی با زبانشان صریحاً اسلام و شعارهای نظام جمهوری اسلامی را نفی میکنند، با عملشان هم جمهوریت و یک انتخابات را زیر سؤال میبرند، وقتی این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص این است که مرزشان را مشخص کنند، موضعشان را مشخص کنند."

================

================

================

================

================

منبع

"Our President, analytical news site"