شاخه خارج از کشور سازمان غیرقانونی "مجاهدین انقلاب" که انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرده بود، در اقدامی فرصت طلبانه با انتشار بیانیه ای پیروزی جناب آقای دکتر حسن روحانی را تبریک گفت!

این سازمان حدود ده روز مانده به خلق حماسه سیاسی از سوی ملت ایران، در بیانیه ای که عنوان "تحلیلی" را یدک می کشید، تصریح کرده بود: «به رغم آنکه این سازمان همچنان معتقد است تنها راه انتقال قدرت و اصلاح امور نهایتاً از انتخابات و صندوق‌های رأی می‌گذرد، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را که از هم اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبدادمآبانه آن هویداست[!] ناصواب دانسته واعلام می‌کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند، بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست.»

اما پس ازشکل گیری حماسه سیاسی در 24 خرداد 92، این سازمان بار دیگر بیانیه ای منتشر کرد که در آن إذعان شده است: «تصور ما این بود که در این انتخابات امکانی برای بروز خواست و اراده ملت فراهم نیست. نه آمادگی لازم برای فهم شرایط حساس کشور و درک میزان نارضایتی ملی فراهم است و نه اعتماد و اطمینانی که شوق مشارکت برانگیزد. صمیمانه خوشنودیم که این پیش بینی به وقوع نپیوست و عقلانیتی که در این پیش بینی جایی برای آن دیده نشده بود، به برگزاری انتخاباتی نسبتا سالم و تا حدودی رقابتی انجامید.»

به نظر می رسد اعضای سازمان یادشده که از ملت فهیم ایران رودست خورده اند، از این طریق کوشیده اند قضاوت پیشین خود را از حافظه تاریخ حذف کنند و با فرصت طلبی تمام، همچون مگسان گرد شیرینی، سهم خود را در این میانه بجویند.

خاطرنشان می کنیم که "مصطفی تاج زاده" از اعضای تندروی این گروه نیز پیش از انتخابات اعلام کرده بود که رأی نخواهد داد، اما بعدا در چرخشی مفتضحانه به واسطه همسرش پیغام فرستاد که او نیز در این پیروزی شریک است و به آقای روحانی رأی داده است!