سناي آمريكا 50ميليون دلار ديگر براي گسترش نفوذ اين كشور در كشورهاي مخالف آمريكا از طريق اينترنت اختصاص مي دهد.

روزنامه واشنگتن پست از بررسي لايحه تازه اي در سنا خبر داد كه براساس آن 50ميليون دلار ديگر تحت عنوان كمك به آزادي كانال هاي ارتباطي و مقابله با سانسور در كشورهايي نظير ايران و چين اختصاص مي يابد. براساس اين گزارش، يك كنسرسيوم اينترنتي طي هفته هاي اخير هزاران پيام را درباره ايران منتشر كرد. شبكه اي از سرور هاي سريع امكان ارتباط با داخل كشورهاي مذكور را فراهم مي كنند و در عين حال آن سرورها در كمتر از يك ثانيه بارها آدرس خود را عوض مي كنند تا فيلترها را دور بزنند.

ولخرجي هايي از اين دست به ويژه از آن نظر قابل توجه است كه قدرت هاي استكباري در حوزه فناوري و صنعت و پيشرفت به هيچ وجه اجازه نمي دهند كشورهاي رقيب آنها حتي اگر خود به دستاوردي رسيده باشند، از آن برخوردار شوند كه نمونه آن توفيقات هسته اي ايران است. قدرت هاي غربي به ويژه آمريكا حتي از صادرات بسياري از محصولات غيرنظامي و صنعتي و رفاهي به كشورهاي رقيب جلوگيري مي كنند اما در همان حال حاضرند صدها ميليون دلار براي نفوذ رسانه اي در قدرت هاي رقيب هزينه كنند.