روزنامه انگليسي گاردين در انتشار اخبار و گزارش هاي فوق حرفه اي و جذاب روي دست تلويزيون سلطنتي انگليس(بي بي سي) بلند شد در يک کشف جديد اعلام کرد که دولت ايران براي برخورد با مخالفان خود در تهران از کودکان سرباز 12 ساله اي بهره مي گيرد که با وعده خوردن چلوکباب از روستاهاي دوافتاده به تهران منتنقل شده اند!

اين روزنامه انگليسي با ادعاي اين که اين کودکان به باتون و اسلحه بادي مجهز هستند ، به نقل از زن ميانسال مجهول الهويه اي که مورد حمله اين کودکان قرار گرفته نوشت:« برخي از آنها 12 ساله بوده و احتمالاً در سنين قبل از بلوغ بوده اند. به گفته وي، آنها لهجه روستايي داشتند و اين نشان مي دهد آنها را از روستاهاي بسيار دورتر از تهران آورده اند.»

گاردين همچنين در ادامه گزارش خواندني خود نوشت:«برخي نيز به گاردين گفتند آنها(کودکان 12 سرباز ساله) با وعده چلوکباب، يکي از غذاهاي ملي ايران(!) جذب شده اند».

اين روزنامه انگليسي در ادامه با دلسوزي هر چه تمام تر به معاهده حقوق کودکان سازمان ملل اشاره کرد که اين معاهده از کشورها مي خواهد تمام ابزارهاي ممکن را براي اطمينان از اين موضوع به کار ببرند که افرادي که به سن 15 سالگي نرسيده اند، در امور خشونت آميز نقش مستقيمي برعهده نداشته باشند!

گفتني است منبع عمده رسانه هاي غربي درباره اخبار تحولات ايران وابستگاه به گروهک هاي ضدانقلاب فراري هستند که به دليل دوري از ايران ، توهمات مضحکي تحت عنوان خبر را به رسانه هاي مذکور ارائه مي کنند که معمولا" در داخل کشور موجب استهزاء است. با اين تحليل روزنامه انگليسي گاردين ،تلويزيون دولت انگليس مي بايست به جاي تيترهاي ازقبيل «شهرهاي ايران چهره امنيتي به خود گرفت» و «سرکوب شديد معترضين توسط ماموران امنيتي» بايد تيتر بزند: «شهرهاي ايران در دست کودکان»!

گفتني است سال گذشته نيز در جريان اغتشاشات پس از انتخابات ، رسانه هاي غربي به نقل از منابع خود در بين گروه هاي ضدانقلاب مدعي شدند ماموراني که با آشوب هاي خياباني برخورد مي کنند ، عرب لبناني و فلسطيني هستند!

پس از حضور ميليوني مردم در تظاهرات تاريخي 9 دي 88 نيز که فقط در تهران برآورد جمعيت حاضر در راهپيمايي بيش از 5 ميليون نفر بود ، رسانه هاي ضدانقلاب در تفسيري جالب اعلام کردند که شرکت کنندگان در اين راهپيمايي براي گرفتن کيک و سانديس به خيابان آمده اند!

سربازان سرکوبگر 12 ساله که براي خوردن چلوکباب (اين غذاي ملي ايرانيان!) به تهران آمده اند نيز از جمله طنزهاي جالبي است که مثل ماجراي کيک و سانديس در تاريخ فتنه ماندگار مي شود.البته تنها يک مشکل براي منابع خبري رسانه هاي غربي باقي مي ماند که چگونه آقايان شورشي از ترس تعدادي کودک 12 ساله روستايي جرات آمدن به خيابان و عملي کردن قيام باشکوه خود را ندارند؟