انتشار تصاویر و فیلم هایی از صحنه های تیر خوردن مردم بی گناه در اشوب های خیابانی اخیر عاملان اصلی این تیراندازی ها وترور مردم بیگناه را مشخص کرد.

به گزارش جهان، طبق اطلاعات به دست آمده از یک منبع آگاه امنیتی گروهک منافقین با سوء استفاده از ناامنی پدید آمده در برخی مناطق تهران ضمن طراحی سناریوی خطرناک و خونین به پیگیری اهداف خائنانه خود در سلب آرامش عمومی دست زده اند.

بر اساس این گزارش، منافقین که با به کارانداختن ابزارهای ماهواره ای و سایت های اینترنتی خود به پخش شدن هر چه بیشتر آشوب و بحرانی شدن فضا دامن می زدند در تازه ترین اقدام خود با استقرار تک تیراندازهایی در برخی مناطق تهران مردم بی گناه و به خصوص زنان را مورد هدف قرار داده و با استفاده از عوامل خود از صحنه کشته شدن زنان تصویربرداری کرده و به سرعت در رسانه های عمومی و سایت های اینترنتی منتشر می کنند.

این سناریو به گونه ای پی ریزی شده است که پس از شلیک و کشته شدن مردم عده ای از عوامل این گروهک در منطقه مزبور با ایجاد سر و صدا و فریاد زدن، جو را ملتهب کرده و فضای شهر را ناآرام می کردند.

نکته جالب اینکه با بررسی گوله های خارج شده از بدن کشته شدگان خوادث اخیر مشخص شد که فشنگ های به کار رفته متعلق به هیچ یک از ارگان های نظامی و امنیتی کشور نبوده و از طریق واردات و از خارج از مرزهای کشور به تهران فرستاده شده است. جالب تر اینکه، این تصاویر و آشوب سازی ها در مناطقی روی داده که جزو مناطق درگیری و اغتشاش نبوده است.

در همین حال، منابع انتظامی و امنیتی برای چندمین بار از مردم تهران درخواست کردند که در صورت مشاهده چنین صحنه ها و فضاهایی نیروهای انتظامی را در جریان قرار داده و از تکرار حواث تلخ این چنینی جلوگیری کنند.