مسعود ده نمکی کارگردان مجموعه اخراجی ها ، در وبلاگش خطاب به مسیح علی نژاد خبرنگار اصلاح طلب فراری نوشت:
مسیح علی نژاد دختر بچه روزنامه نگار دوران ماضی که حالا بزرگ شده توانست از متن یادداشت اینجانب غلط املایی بگیرد و با یک غلط به دیکته ما نمره نوزده داد!

اما به روی خودش نیاورد که در ابتدای فیلم آپلود شده در اینتر نت بیانیه دوستان هم رنگ و قاچاقچی اش با افتخار از این کارشان دفاع کرده اند ...

دختر جان!

آدم در مقاله ای که خودش می نویسد یک غلط داشت باشد طوری نمی شود آدم با غلط نوشت یاد می گیرد درست بنویسد ولی اینکه دیگران برای آدم مقاله بنویسند و یا کتاب بنویسند و به اسم سران اصلاحات چاپ کنند اسمش غلط کردن است نه غلط نوشتن!

البته چون دیگر پا در کفش روزنامه نگار ندارم حال بیشتر سربه سر گذاشت این دوست قدیمی را هم ندارم وگرنه مثنوی هفتاد من می شود...

دختر خانم!

وی در ادامه یادداشتش نوشت: وقتی با بچه های امنیتی که پدر جنگ روانی محسوب می شوند هم جناح شدی آنها از گذشته خود و کارهائی که اینور و آنور به اسم اسلام کردند چیزی برایت نگفته اند یا رویت نمی شود بگوئی روشنفکران امروز همان چماقداران دیروز اند.

یکی همین دکتر حاج فرج دباغ یکی همین اکبر جان یکی همین عماد جان یکی همین سعید خان باز هم بگم یا رتبه سازمانیشان و یا میزان حقوق بازنشستگیشان و یا حق ماموریت هایشان و یا اسم مستعار و واقعی شان را بگویم تا باورت شود ....از این غلط ها زیاد دارید