رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی، پاسح ادعاهای گزارشگر حقوق بشر درباره فعالیت های دستگاه قضایی را داد. همچنین دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مأمور کرد که پرونده ویژه‌ای را در قبال جنایت‌های آمریکا علیه ایران و علیه کشورهای اسلامی گشوده و آن را پیگیری کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت ا... آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش ارایه شده گزارشگر ویژه حقوق بشر را «سخیف و ناصحیح و غیر مستند» خواند و به «نامشخص و نادرست بودن روش‌های تهیه این گزارش» اشاره کرد و گفت: وعده داده شده بود که اولین گزارش گزارشگر ویژه گزارشی از روشهای کاری است اما در گزارش به اختصار به این مسئله اشاره شده و به سمت وسوی ارائه گزارش‌های ماهوی راجع به جریان‌های داخلی کشورمان رفته است.

این گزارش ادعاهای معاندان نظام بود نه یک گزارش یک طرفه

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: از جمله موارد مهم کاستی‌های این گزارش و بلکه سخافت آن، اینکه این گزارشگر تقریباً تمام دعاوی معارضین و معاندان نظام را مطرح کرده، در حالیکه گزارشگر ویژه وقتی به سراغ تهیه گزارش می‌رود، بیش و پیش از هر مسئله‌ای باید بی‌طرفی خود را حفظ کند نه اینکه ادعاهای یک طرف را که سالهاست معارض نظام هستند بشنود و آنها را تکرار کند و حتی کوچک‌ترین تلاشی برای رنگ و لعاب حقوقی بخشیدن به این ادعاها هم نکند.
آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در ابتدای این گزارش بر رعایت اصل بی طرفی تأکید شده اما در عمل با تکرار ادعاهای معارضان نظام این اصل زیر سؤال رفته و رعایت نشده است، استناد به پرونده خمینی شهر را نمونه‌ای از بی‌اعتباری این گزارش برشمرد و گفت: به طور مثال راجع به پرونده خمینی شهر در این گزارش آمده است که عده‌ای از مقامات رسمی ایران علت ارتکاب این جرایم را بدحجابی زنان مطرح کرده‌اند و گفته‌اند به همین دلیل است که رسیدگی قضایی نسبت به این حادثه صورت نمی‌گیرد. حال باید پرسید که دروغی از این بزرگتر می‌شود گفت؟ و نیز باید پرسید که کدام مقام رسمی کشور و در کجا چنین ادعایی مطرح کرده اند و آیا به جزء مقام قضایی، مسئول دیگری در ماهیت قضایی این پرونده می تواند اظهارنظر کند؟
رئیس قوه قضاییه افزود: در حالیکه قوه قضاییه به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده در نهایت دقت و عدالت به اعدام چهار نفر از این اراذل حکم داد و حکم نیز اجرا شد حال در گزارش آمده است که قوه قضاییه به دلیل پوشش بد زنان، به این مسئله رسیدگی نکرده است.
آیت ا... آملی لاریجانی «موضوع پرونده خمینی شهر و ادعای مضحک گزارشگر حقوق بشر» در این پرونده را «افتضاحی آشکار» در این گزارش خواند و گفت: گزارشگر ویژه‌ای که از طرف یک نهاد بین المللی مسئول و مأمور است چطور می‌تواند اینگونه با دروغ پردازی گزارش تهیه کند.

مگر دادگاه های ایران، بنگاه معاملاتی هستند؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «ادعاهای واهی و دروغ در گزارش گزارشگر ویژه زیاد است» به نمونه دیگری نیز اشاره کرد و گفت: ادعا شده است که در محاکمات به ویژه در محاکمه فعالان سیاسی در ایران، از این افراد وثیقه یا تضمین‌های سنگین اخذ می‌شود که وقتی متهم تبرئه یا محکومیتش هم تمام می‌شود، این وثایق و ضمانت‌ها رفع توقیف نمی شود، در حالیکه این مسئله نیز دروغ بزرگی است. مگر دادگاه‌های ما بنگاه معاملاتی هستند که اسناد مردم را نگه داشته و به آنان بر نگردانند.
آیت ا... آملی لاریجانی تأکید کرد: واضح است که جریان حقوق بشری علیه ایران سمت و سوی سیاسی دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه به ایران نیز به همین دلیل بود چرا که اینها قبلاً امتحان خوبی پس نداده بودند.


ایرادها به قصاص، بازی سیاسی است

رئیس قوه قضاییه به موضوع قصاص اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند قصاص یا مسایل مربوط به ارث که در گزارشهای حقوق بشری دیده می‌شود، اینطور به نظر می‌رسد که مشکل آنان را باید در بازیهای سیاسی جستجو کرد چرا که همه مسلمان‌ها بحث قصاص و حدود و ارث را با تفاوت‌هایی جزئی، قبول دارند و به آن ملتزم هستند، اما غربی‌ها این مسایل را به عنوان اموری علیه حقوق بشر در ایران مطرح می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه ایراد گرفتن به موضوع قصاص و ضد حقوق بشر دانستن آن را به دلیل اختلاف مبنایی و بنیادی میان تفکر اسلام و تفکر لیبرال غرب دانست و گفت: ما زیر بار بافته‌های ذهن لیبرالی نمی‌رویم، اما این سؤال را مطرح می‌کنیم که اگر کسی جان کسی را بگیرد و سیستم قضایی به اولیاء دم اعلام کند که مطابق آیین‌ اسلام آنان حق دارند، قصاص و یا عفو کنند و حتی سیستم قضایی تمام تلاش‌ها را تا لحظه ‌اجرای قصاص، برای بخشیدن انجام دهد و حتی گاهی پرونده‌ها را تأخیر بیاندازد، شاید اولیاء دم از حق قصاص خود بگذرند، آیا این روند ضد حقوق بشری است و در مقابل، اگر قاتلی که کسی را به وضع فجیعی کشت و بعد از چند سال آزاد شد، حقوق بشری است؟
آیت‌ا... آملی لاریجانی از مدعیان حقوق بشری غرب خواست به این سؤال پاسخ دهند که بر اساس چه معیاری تشخیص می‌دهند که عمل آنان بر وفق حق و حقوق بشر است و قصاص ضد حقوق بشر است و چگونه حقوق بشر را مرزبندی می‌کنند.

حقوق بشر دیکته از غرب را نمی توانیم بپذیریم

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: ما حقوق بشر املا شده از سوی غرب را نمی‌توانیم بپذیریم چرا که ما یک نظام دینی را پذیرفته‌ایم و از مبانی حقوق بشر اسلام هم قاطعانه و البته کاملاً عقلانی دفاع می‌کنیم.
آیت ‌ا... لاریجانی تصریح کرد: افکار لیبرالیستی که می خواهد مبانی حقوق بشری خود را نیز به جهان تحمیل کند همان افکاری است که از بطنش این وضع فجیع و نامعقول سرمایه‌داری کنونی برآمده است و ما آن را از بیخ و بن قبول نداریم و این شما هستید که متأسفانه جنگ ایدئولوژی‌ها راه انداخته‌اید، چرا که بحثتان با اسلام، حقوق بشر نیست بلکه شما با کل اسلام مخالفید.
آیت ا... لاریجانی افزود: ما اسلامی را پذیرفته‌ایم و از آن دفاع عقلانی می‌کنیم که در آن نه سرمایه‌داری به بن‌بست رسیده به چشم می‌خورد و نه در آن حقوق بشر دروغین شما یافت می‌شود که صدها هزار آدم را به بهانه‌های کذب می‌کشید و به قول خودتان جنگ مقدس راه می اندازید.
رئیس قوه قضاییه بحث‌های سردمداران آمریکا مربوط به شروع جنگ‌های صلیبی در روزهای پس از حادثه یازده سپتامبر را یادآور شد و گفت: دین اسلام، دین رحمت، شفقت و عدالت است و ما با انتساب به این دین و انجام دادن حدودی که در این دین بر ما الزام شده، افتخار می کنیم و از آن هم دفاع عقلانی خواهیم کرد. اما در مقابل، شما به راحتی و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر که حادثه‌ای علیه انسان‌های بی‌گناه بود از شروع دوباره جنگ‌های صلیبی دم زدید.

دادستان و ستاد حقوق بشر، مامور تشکیل پرونده جنایت های آمریکا

رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مأمور کرد که پرونده ویژه‌ای را در قبال جنایت‌های آمریکا علیه ایران و علیه کشورهای اسلامی گشوده و آن را پیگیری کنند.
آیت ا... لاریجانی در این زمینه گفت: باید پرونده ویژه‌ای را برای جنایت‌های آمریکا باز کنیم. پرونده‌ای که در آن کیفرخواست متقنی به لحاظ جرایمی که این‌ کشور در خصوص کشور ما و در کشورهای اسلامی مرتکب شده‌اند، تنظیم شود.
رئیس قوه قضاییه به گزارش ویژه حقوق بشر و ادعای بازداشت افراد در ایران اشاره کرد و گفت: شما در ظرف چند روز در آمریکا هشتصد نفر را با وضع بسیار خشن بازداشت کردید، اما گویا خودتان این مسائل را نمی‌بینید. به نظر من ستاد حقوق بشر باید اینها را کاملاً مستندسازی بکند و موارد استنادی‌‌اش را مشخص و به دنیا اعلام کند.
آیت ا... لاریجانی خطاب به دادستان کل کشور تأکید کرد: از دادستان محترم می‌خواهم بصورت دقیق و متقن جنایتهای آمریکا علیه ایران از شکنجه‌های انقلابیون قبل از انقلاب با هدایت آمریکا تا انواع توطئه‌ها علیه ایران و اقدامات منافقین در ایران و نیز حمایتهای آمریکا از وقوع جنایت در کشورهای اسلامی نظیر مصر را بررسی و کیفرخواستی دقیق علیه آنها ارائه بدهد و آن را پیگیری کند.

ایران هراسی، نتیجه ضعف امریکاست

رییس دستگاه قضابرنامه‌ریزی آمریکا در تقویت نگاه «ایران هراسی» را نتیجه ضعف این کشور در حل و فصل مشکلات و اعتراضات مردم آمریکا دانست و از ایران به عنوان کشوری مخالف تروریسم که خود در طول سی سال گذشته، قربانی تروریسم شده نام برد.
آیت ا... آملی لاریجانی حرکت‌ها و عملیات تروریستی گروهک منافقین و امثال عبدالمالک ریگی و جنایات آنها علیه مردم بی‌دفاع کشورمان را نمونه‌ای از عملیات تروریستی مورد حمایت آمریکا و علیه ایران برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ بنیان‌های دینی خود مخالف تروریسم است.

ترور با منطق و دین اسلام همخوانی ندارد

آیت ا... آملی لاریجانی به اتهام اخیر آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا برای بسیاری از مردم آمریکا و صاحب‌نظران این کشور نیز قابل قبول نیست و مسئولان عالی کشور هم به روشنی و صراحت این موضوع را رد کرده‌اند و هر عقل سلیمی هم غیرعقلانی بودن این اتهام و مضحک بودن آن را تشخیص می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اقتدار ایران بر خاسته از اعتماد و اعتقاد کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان به آرمان اسلامی ایران است و ترور با منطق و سیاست دینی و انسانی ایران همخوانی ندارد افزود: اقتدار و توانایی ایران به ترور و از بین بردن یک نفر نیست؛ ایران در قلوب مسلمانان جهان جای دارد و استحکام کشور ما بر اساس ایمان و ارزشهای دینی است و محور و اساس اقتدار ایران عزتی است که از ایمان برمی‌خیزد.

ایران قربانی تروریست

آیت ا... آملی لاریجانی ایران را قربانی تروریسم توصیف کرد و با اشاره به اعتراف‌های منتشر شده عوامل تروریستی از جمله گروهک منافقین و عبدالمالک ریگی گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی منافقین بنا به اعترافات متعددی که در رسانه‌های غربی نیز منتشر شده و قابل دسترس است، به ترور بزرگان و مسئولین کشور ما و حتی مردم عادی کوچه و بازار دست زدند و اکنون همین تروریست‌ها آزادانه در برخی کشورهای غربی زندگی می‌کنند و دستشان کاملاً باز است.
رئیس قوه قضاییه افزود: جنایتکار دیگری به نام عبدالمالک ریگی نیز به اعتراف خود، دهها نفر را در کشور ما به شهادت رساند و در اعترافاتش که همه موجود است تصریح کرده که با مأموران سازمان سیا ملاقات کرده و با کمک‌های مادی و آموزش‌های آنان اقدامات تروریستی انجام داده است.
آیت ا... آملی لاریجانی دوگانگی و نفاق را ویژگی آشکار ادعاهای کشورهای غربی درخصوص تروریسم دانست و گفت: در حالیکه اتهامات بسیار روشن در باب نقض حقوق بشر و تروریسم به آمریکا وارد است و دستان این کشور تا مرفق در خون مردم مسلمان و غیر مسلمان فرو رفته است، به طرح ادعاهای واهی علیه ایران می‌پردازد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: آمریکا به بهانه سلاحهای کشتار جمعی به عراق حمله کرد اما سلاحهای کشتار جمعی پیدا نشد؛ در عوض صدها هزار کشته بر جای گذاشت. به افغانستان نیز به بهانه پیدا کردن بن لادن حمله کرد و ده سال است که در آنجا مستقر است و در این مدت صدها و هزاران نفر را به خاک و خون کشیده‌ است و اکنون مسئول ترویج کشت خشخاش در آنجا شده تا جایی که تولید خشخاش در افغانستان از زمان حضور آمریکایی‌ها ده برابر شده و بیش از هشتاد درصد مواد مخدر دنیا از افغانستان صادر می‌شود.

بهانه های نخ نما شده آمریکا

رئیس قوه قضاییه «بهانه‌های نخ نما شده آمریکا» در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را «در واقع بهانه‌هایی برای دستیابی به قدرت و ثروت در جهان» و «سرپوش گذاشتن به مشکلات و ناکامی‌های داخلی آمریکا» برشمرد و اظهار داشت: در ماجراهای اخیر نیز کاملاً آشکار و قابل پیش بینی بود که آمریکایی‌ها دنبال جریانی هستند تا اذهان را از وضع داخلی خودشان منحرف کنند.
آیت ا... آملی لاریجانی تصریح کرد: منحرف کردن اذهان داخلی‌ و افکار عمومی آمریکا از مشکلات درونی این کشور و جریان وال استریت که با عده معدودی شروع شد، اما به تمام شهرهای آمریکا کشید و حتی اروپا را هم تحت تأثیر قرار داد؛ از اهداف آمریکا در طرح ادعاهای واهی علیه ایران است.
رئیس قوه قضاییه خیزش اسلامی کشورهای منطقه را عامل دیگری برای طرح ادعای اخیر علیه ایران دانست و گفت: امواج بیداری اسلامی آنقدر سهمگین و برای سران استکبار شکننده بوده که همه آنان را مبهوت کرده است. در واقع در تصور آنان نمی‌گنجید که کشوری مانند مصر که سی سال در اختیار آمریکا و متحد او یعنی اسرائیل بود؛ یکباره به کشوری تبدیل بشود که صدای رسای عدالت و ارزشهای اسلامی و نفی سکولاریزم و لیبرالیزم از آن به گوش برسد.
آیت ا... آملی لاریجانی تأکید کرد: در واقع گسترش این حرکت‌ها در بحرین، یمن، اردن و کشورهای دیگر نشان از ناکارآمدی سیاست‌های آمریکا دارد و حالا به فکر افتاده‌اند که بار دیگر ذهن مردم آمریکا را به دروغ‌های خود مشغول کنند و ایران را که محور الهام بخش حرکت‌های اسلامی است، متهم جلوه دهند.

تفرقه افکنی هدف آمریکاست

آیت ا... آملی لاریجانی تفرقه افکنی میان کشورهای اسلامی را هدف دیگر ادعاهای اخیر علیه ایران از جمله ادعای ترور سفیر عربستان توصیف کرد و گفت: آمریکایی‌ها می‌خواهند میان عربستان که در میان کشورهای اسلامی اهل سنت وزنی دارد با ایران، اختلاف مذهبی و تفرقه ایجاد و در ایام مراسم حج که جریان وحدت انگیزی برای مسلمانان است اهداف شوم خود را دنبال کنند.
آیت ا... آملی لاریجانی با تأکید بر ناکامی آمریکا در رسیدن به اهداف شوم خود گفت: همانطور که همه مسئولان ما ؛ مقام معظم رهبری، مسئولان قوا و دیگران مکرر گوشزد کرده‌اند، بار دیگر اعلام می‌کنیم ما به دنبال ارزشهای دینی هستیم و در کشوری که ارزشهای دینی حاکم است ترور افراد ناپسند، نامعقول و غیردینی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: پیام ما به آمریکا و سران استکبار این است که بدانند هر چه فشار بر مردم ما بیشتر بشود، باز هم ایران به لحاظ ارزشهای انقلابی و اسلامی همان کشور زمان اول انقلاب است؛ با این تفاوت که اکنون نظامی مقتدرتر و متحدتر در مقابل توطئه‌هاست وگرچه ممکن است برخی مسئولان به اقتضای کار و مدیریت کشور، دچار اختلاف سلیقه‌ هم بشوند که امری طبیعی است ولی وقتی پای امنیت کشور و منافع ملی مطرح می‌شود همه یک صدا دارند و همه به تبعیت از مقام معظم رهبری به دنبال اقتدار این نظام و دفاع از همه ارزشهایی هستند که نظام بر اساس آن پایه‌ریزی شده است؛ بنابراین از خیال فشار بر این کشور بیرون بیایند و بدانند که ایران کشوری نیست که از این تهدیدها بترسد.