امیر قطر هم اکنون در حبس خانگی در خانه اش در دوحه قرار گرفته است. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم به پایگاه نظامی العدید آمریکا در قطر پناهنده شده است.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر اختیارات و مسئولیت های پدرش را برعهده گرفته است. به گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه، درباره احتمال واگذاری قدرت به شیخ تمیم در قطر گفت: حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر دچار همان بلایی می شود که بر سر پدر خودش آورد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، گفته می شود تمیم بن حمد با کنار زدن پدر خود، در عمل مسئولیت های امیر قطر را برعهده گرفته است، اما این اقدام هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. حمد بن خلیفه هم اکنون در حبس خانگی در خانه اش در دوحه قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است: پایگاه اینترنتی «خبر آنلاین» جزئیات بیشتری در این باره منتشر و فاش کرد حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم به پایگاه نظامی العدید آمریکا در قطر پناهنده شده است.

سرقت حکومت از پدر، مسئله جدیدی برای خاندان حاکم در قطر نیست. در بیست و هفتم ماه ژوئن سال 1995 حمد بن خلیفه علیه پدرش خلیفه بن حمد آل ثانی کودتا کرد و او را در حبس خانگی قرار دارد تا سپس او را به خارج قطر تبعید کند. هجده سال بین این دو حادثه مشابه فاصله وجود دارد.

شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه در ادامه گزارش خود افزود حمد بن خلیفه در این هجده سال مزدوری خود را برای غرب ثابت کرد و روابط با آمریکا و اسرائیل را تقویت کرد. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در کشور قطر وجود دارد که از آن برای حمله به عراق و افغانستان استفاده شد. حمد همچنین نقش اساسی در حمایت از گروههای تروریستی در سوریه و ارسال سلاح برای آنها ایفا کرد.

گزارشگر این شبکه خطر نشان کرد: حمد با استفاده از شبکه الجزیره در برنامه ریزی های غرب برای حمله به کشورهای عربی مشارکت داشت. در صورتی که خبرها در مورد برکناری حمد بن خلیفه امیر قطر درست باشد، تاریخ هجده سال ننگ آور را به نام او ثبت خواهد کرد. در غیراینصورت، باقی ماندن حمد در قدرت، فرصت جدیدی برای اوست تا صفحه های مزدوری خود را در کتاب تاریخ افزایش دهد.