یادداشت نویس سایت هاشمی رفسنجانی که گویا از فرط عصبانیت به علت اعتراض عمومی جمع کثیری از دانشجویان به حضور رئیس مجمع تشخیص در دانشگاه امیرکبیر عنان قلم خو را از دست داده است منتقدین و مخالفین رفتارهای غلط آقای هاشمی را با القاب و تعابیری چون خوارج ، گروه فرقان، متحجر، توده ای و بی بصیرت(!) خطاب قرار می دهد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی در مطلبی با موضوع حاشیه نگاری از حضور هاشمی در دانشگاه امیرکبیر همچون رویه همیشگی خود ضمن حمله به رئیس جمهور پیشین، منتقدین حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیر کبیر را با الفاظی تند و اهانت آمیز مورد خطاب قرار داد.
یادداشت نویس سایت هاشمی رفسنجانی که گویا از فرط عصبانیت به علت اعتراض عمومی جمع کثیری از دانشجویان به حضور رئیس مجمع تشخیص در دانشگاه امیرکبیر عنان قلم خو را از دست داده است منتقدین و مخالفین رفتارهای غلط آقای هاشمی را با القاب و تعابیری چون خوارج ، گروه فرقان، متحجر، توده ای و بی بصیرت(!) خطاب قرار می دهد.
نویسنده در بخشی از حاشیه نگاری خود ضمن دعوت منتقدین به داشتن بصیرت آورده است: "بصیرت که شعار نیست!. اگر نداشته باشی یکروز می شود پیاده نظام احمدی نژاد و پلاکارد دزدگیر 88 می زنی!. یکروز هم می شوی دلواپس بی جیره و مواجب متحجران و پلاکارد علیه هاشمی می زنی. چهره ها را که نگاه می کنم غصه ام می گیرد. از صفایی که خرج خطایش می کنند. ای کاش می دانستند دارند جا پای چه کسانی می گذارند. اینها شاید ندانند. ولی پلاکارد امروزشان عین پلاکارد توده های 59 است."
در ادامه این متن نگارنده در حالی که منش و رفتار آقای هاشمی را همان رفتار حضرت علی(ع) معرفی می کند می نویسد: "آخر مگر می شود یا علی بگویی و ندانی علی(ع)، ناسزای رودرروی خوارج را هم شنید ولی اذن مداخله به هیچکس نداد. واقعاً چاه تحجر با ما چه کرده که هم از تفکر آل هاشم دور شدیم و هم از منش هاشمی؟"
همچنین سایت آقای هاشمی نوشته است که: "جالب است که امیرکبیر را هم فراماسون می دانستند!. امروز هم تاریخ درحال تکرار است. بصیرت که نباشد. نتیجه شور انقلابی می شود گروه فرقان. گویا آقای هاشمی امروز به تعمد آمده. تا تاریخ را تکرار کند. تاریخ تلخ بی بصیرتی ها را."
این در حالی است که بسیاری از تحلیل گران رفتارهای هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش را ناشی از کنار گذاشته شدن ایشان از ساختار قدرت بخصوص در ناکامی های پیاپی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات های مختلف می دانند و تلاش های اخیر ایشان برای جلب نظر افکار عمومی به سمت خود به نوعی موید این نظر می باشد.(+)

"Our President, analytical news site"