خبرگزاری آریا نوشت:شنیده شده در جریان پخش برنامه کنسرت بزرگ مدونا خواننده مشهور آمریکایى در شهر گوتنبرگ سوئد، صحنه‏هایى از تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران بر روى نمایشگرهاى بزرگ مراسم، پخش گردید.

در برنامه مذکور حدود 55 هزار نفر شرکت نموده بودند.

مدونا در برنامه خود، خواستار آزادى خبرنگار اریتره‏اى تبار سوئد گردید ولى به ایران اشاره‏اى نداشت.

قرار دادن صحنه‏هایى از تظاهرات در ایران در میان برنامه‏هاى مذکور، نتیجه فعالیت گروه‏هاى معاند ایرانى در سوئد مى‏باشد.