یامین پور با تاکید بر این که تحصیلات تکمیلی در دوران سازندگی به دنبال تغییر سبک زندگی بود، گفت: سیاست ها در این دوران طوری در جامعه القا شد که میزان جهت دهی زنان به سمت دانشگاه بسیار بیشتر شد که در زمینه تحدید موالید برنامه ریزی شده بود.

پرکردن شبکه های تلویزیونی با راهبرد رهبری در خصوص صداوسیما متناقض است، مقام معظم رهبری می فرمایند که اگر برنامه خوب برای پخش کردن ندارید، برفک پخش کنید.
دکتر وحید یامین پور در دوره آموزش خبرنگاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در قم سخنان جالب و قابل تاملی را در خصوص میزان سهم تاثیر رسانه در ایران و همچنین فرصت ها و تهدیدهای رسانه بیان داشت.

وی با اشاره به اثرگذاری رسانه ای چون تلویزیون در زندگی مردم اظهار داشت: هنگام ورود تلویزیون به زندگی، مردم به جای نشستن حلقه ای با هم آن نگاه می کنند که نشان دهنده تغییر وضعیت کنش مردم با هم است.

عضو مرکز تحقیقات مجلس با تاکید بر این که طبق نظر برخی رسانه ها تلویزیون صحبت های زن و شوهرها را در تهران به 17 دقیقه تقلیل داده است، خاطرنشان کرد: تلویزیون تمام مسائلی همچون ابراز عاطفه، بیان اطلاعات، تبادل نظر و مسائل دیگری مورد نیاز جامعه را جایگزین می کند.

یامین پور با اشاره به این که فرایند جامعه پذیری مهمترین اصل خانواده است، گفت: این مسئولیت به ابزاری به اسم تلویزیون انتقال یافته است و خود را جایگزین تمام مسائل جامعه شده است.

این فعال فرهنگی افزود: تنظیم رابطه ما با جامعه در برابر تلویزیون مهمترین کاری است که ما می توانیم در برابر آسیب های این رسانه ی جمعی بروز کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان این که اگر بهترین رسانه ای وجود داشته باشد که به صورت 24 ساعته برنامه های مذهبی و دینی پخش کند، باز هم جایگزین مناسبی برای زندگی انسان ها نخواهد بود، خاطرنشان کرد: نگاه منطقی ای وجود ندارد که کسی را دعوت به تماشای تلوزیون و شبکه های مجازی کنیم و در حالیکه در برابر آن می توان حضور و ارتباط رو در رو را انجام داد.

این فعال فرهنگی با تاکید بر این که نگاه به تلویزیون اصالت ندارد ولی دلیلی بر از بین بردن ابراز آن نیست، اذعان داشت: رسانه خود به خود اقتضائاتش را به انسان نشان می دهد و اثرات روانی و اجتماعی آن در قالب آسیب ها در جامعه تجلی پیدا می کند.

وی وابستگی را از اثرات استفاده بیش از حد موبایل دانست و تصریح کرد: اگر فردی موبایل خود را همراه نداشته باشد، زندگی اش را تحت تاثیر قرار داده و جای خالی آن را به وضوح احساس می کند.

یامین پور با اشاره به این که انسانی دینی در گذشته از لحاظ بیولوژیک با امروز تفاوت داشته است، ابزار داشت: تلویزیون طوری زندگی انسان ها را تغییر داده و نظمی در جامعه درست کرده است که انجام خلاف آن انسان را تنها و منزوی می کند.

یامین پور با بیان این که رسانه در میدان دادن به انسان های توده ای و میان مایه تبحر دارد، خاطرنشان کرد: حیثیت نخبه ها در شبکه های اجتماعی از بین می رود، زیرا حیثیت شبکه های اجتماعی برای انسان های نخبه جایگاهی ندارد و باید از بین برود.

وی با تاکید بر این که رسانه خطراتی ذاتی را همراه خود دارد و فرقی ندارد که در کدام نقطه از جهان پخش شود، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی فرهنگی است و تا رسیدن به آرمان ها فاصله بسیاری دارد.

عضو مرکز تحقیقات مجلس با تاکید بر این که زز

یامین پور با اشاره به این که در رسانه جمهوری اسلامی باید فرهنگ متبلور باشد، خاطرنشان کرد: اگر در رسانه جمهوری اسلامی حرف بدون مبنا، پایه، اساس و مفت زده شود، رسانه ای همسو با آرمان های اسلامی ایران نمی باشد.

این مجری سابق برنامه دیروز، امروز و فردا با بیان این که غرب می خواهد تمام جوامع جهان را همانند خود سرو شکل دهد، گفت: کشورهای غربی برای جوامعی که در مقابل نظریه هایشان بایستد، برنامه هایی را تدوین می کنند تا به تدریج در قالب زندگی غربی قرار گیرد.

وی با اشاره به این که دولت های پس از انقلاب بنای آن بر «توسعه» بود ولی در جامعه اسلامی باید مبنای «رشد» تحقق یابد، اظهار داشت: هاشمی رفسنجانی فضایی ایجاد کرد که تکنوکرات ها در جامعه رشد پیدا کنند.

یامین پور با اشاره به اینکه در نظریات غربی می گویند که جمهوری اسلامی را می خواهیم به جایی برسانیم که زندگی ای در حد پیشرفت و دموکراسی غربی مانند فرانسه برسانیم، اذعان داشت: تئوری های توسعه از سال ها پیش در کشورهای اسلامی به خصوص ایران برنامه ریزی شد و پس از بررسی ها اعلام کردند که ایران در مقابل تمام ظواهر غربی بیشترین مقابله را می کند.

این فعال فرهنگی با تاکید بر این که ایران اولین کشوری است که با غرب آشنا شد و این آشنایی به 150 سال گذشته می رسد، ابراز داشت: کشور ژاپن پس از ایران با غرب آشنا شد ولی خود را به سرعت همگام با آن کرد و در ادامه کشورهای دیگر با سرعت بیشتری غربی شده اند.

این مجری سابق تلویزیون با بیان این که طبق برنامه ها و نظریات غرب، ارتباط جمعی و آموزش و تحصیلات می تواند، جوامع را به سمت و سوی غربی هدایت کند، خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کشور در چند ساله اخیر به دلیل سندی در هیئت وزیران در دولت سازندگی ابلاغی به وزرا که سیاست تحدید موالید اعلام می شود، باز می گردد.

وی افزود: در دولت سازندگی به وزارت آموزش و پرورش برنامه ای ابلاغ شده بود که زمینه حضور زنان در جامعه و تحصیلات بیشتر برای خانم ها فراهم کنند و نتیجه آن امروز سن ازدواج بالا است.

یامین پور با تاکید بر این که تحصیلات تکمیلی در دوران سازندگی به دنبال تغییر سبک زندگی و تغییر نوع برداشت زنان از خود بود، گفت: سیاست ها در این دوران طوری در جامعه القا شد که میزان جهت دهی زنان به سمت دانشگاه و تحصیلات بسیار بیشتر شد که در زمینه تحدید موالید برنامه ریزی شده بود.

وی با اشاره به اینکه نمایش عشق های مثلثی در دانشگاه الگویی متفاوت از زندگی در جامعه است که در رسانه های جمعی کشور ترویج می شود، خاطرنشان کرد: تلویزیون هم‌راستا با دیگر رسانه ها مانند سینما زمینه تغییر رویکرد مردم به زندگی در ادامه آن افزایش دغدغه دختران و پسران به سمت تحصیلات تکمیلی می باشد.

این مجری سابق تلویزیون با تاکید بر این که غیرت، تعهد، وفا و عشق مدل زندگی گذشته خانواده های ایران اسلامی بوده است، اذعان داشت: طبق نظر کارشناسان غربی مدرنیزاسیون رضاخانی در جامعه محال دانسته شد و چارچوب آن را تغییر مدل از طریق رسانه با ابزار فرهنگی خود قرار دادند، تا جایی که مردم نقش خود را تغییر بدهد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در جامعه طوری مدل ها بررسی شده است، کمتر زن و مردی حاضر به قبول بچه می باشند.
یامین پور با اشاره به این که دختر و پسر روستایی و شهرستانی که تحصیلات تکمیلی ندارد، نسبت به تهران زودتر ازدواج و بچه دار می شود، خاطرنشان کرد: مبنای طلاق در تهران بررسی شده و به این نتیجه منتهی گشت که ادراک خانم ها نسبت به آقایان متفاوت می باشد، یعنی این که مردان نسبت به زنان تجدد پیدا نکرده اند و نسبت به زنان پایین تر می باشند.

وی با بیان این که مفهوم حاکمیت و مشروعیت از معنای جغرافیایی آن خارج شده است، ابراز داشت: امروز این مفاهیم، مفهوم فرهنگی پیدا کرده است و حکومت ها به جای تعدی به مرزهای ملی به مرزهای فرهنگی تعدی و تجاوز می کنند.

این فعال فرهنگی با تاکید بر این که امروز مرزبان های فرهنگی جامعه، مسئولین رسانه ها می باشند، اظهار داشت: بخشی از مصرف کنندگان فرهنگی جامعه ما قتل و عام شده اند و برخی از مرزبانان ما خواب هستند و متوجه مسائل مربوط به آن نمی باشند.

وی با اشاره به این که برای همه اثبات شده است که مباحث فرهنگی با سیاست تلفیق پیدا می کند، خاطرنشان کرد: سیگنال های العالم و پرس تی وی را از بین برده اند ولی برخی هنوز می گویند که مسائل فرهنگی با سیاست جدا و متفاوت می باشند.

این استاد دانشگاه با بیان این که کمک های مالی به سیستم های فرهنگی در جهان به دست سازمان های جاسوسی آمریکا می باشد، خاطرنشان کرد: برخی از متفکرین جامعه ما هنوز سینما را سیاسی نمی دانند.

وی گفت: قدرت و حکومت مبنایی ترین مسئله در جوامع از ابتدای خلقت می باشد و مهمترین سوال تاریخ بوده، هست و خواهد بود.

وی با تاکید بر این که جوامع گذشته حاکمیت را در نیروی انسانی می دانستند، گفت: پس از آن منابع مالی و ثروت حاکمیت ملی را تشکیل می داد ولی امروز مرزهای جامعه با محافظت از مرزبانان فرهنگی محقق خواهد شد.

این فعال فرهنگی با اشاره به این که فتنه گذشته در کشور قدرت تاثیرگذاری رسانه را برای همه به نمایش گذاشت، بیان کرد: مشکل کشور ما این است که برخی از مسئولین جامعه متوجه قدرت رسانه در جامعه نمی باشند.

وی با بیان این که نسل جدید به جهت آگاهی که از ذات رسانه و ارتباطات پیدا کرده و فهمی که از آن در حاکمیت دارید، نباید خواب بروند، تاکید کرد: نسلی که باید مرزبانی فرهنگی جامعه را داشته باشد، درک درستی از مسائل رسانه و مفاهیم فرهنگی جامعه را ندارند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که مدیران صداوسیما بازنشسته می باشند، گفت: نسل جدیدی باید در جامعه متولی امر محافظت فرهنگی شده و خود را در عرصه رسانه با دیدگاه های انقلابی و اسلامی به نمایش بگذارند.
وی انتقاد به مسعود ده نمکی به دلیل فیلم رسوایی نادرست دانست و تصریح کرد: الویت ما باید تولید در جامعه باشد و کاری یادگرفته شود و اهل تولید در جبهه باشیم و بشکافیم و جلو برویم و بقیه مشغول نقد ما باشند.

این فعال فرهنگی با اشاره به این که به تعداد جمعیت مردم رسانه وجود دارد، اظهار داشت: نقد تنها راه حضور در جامعه نمی باشد و آینده کشوربه دست رسانه در جامعه می باشد.