سعید حاجی‌زاده امروز اظهار کرد: هفته گذشته تعدادی از اعضای شورا در معیت رئیس شورا با محسن هاشمی دیداری داشتند و موضوع را به پیشنهاد داده اند که هاشمی نیز نسبت به این موضوع نه نظر مثبت قطعی داشته و نه نظر قطعی منفی.

وی با اشاره به اینکه دراین نشست مقرر شده تا موضوع شهردار شدن هاشمی از سوی دو طرف پیگیری شود گفت: بزودی نتیجه این گزینه برای شهرداری کلان‌شهر تبریز مشخص می‌شود.

حاجی‌زاده از وجود نزدیک به پنج نفر گزینه برای شهرداری تبریز در سطح ملی خبر داد و گفت: انتخاب و گزینش افرادی در سطح هاشمی به خاطر ارتباطات قوی و جایگاهی که در سطوح مدیریتی کلان کشور دارند است و پیشنهادکنندگان این افراد از آنها به عنوان وزنه‌ای برای پیشبرد اهداف و طرحهای تبریز و حتی استان می‌دانند.

این عضو شورای چهارم از اشاره به نام سایر گزینه‌هایی که در این سطح هستند خودداری کرد و گفت: چون با این گزینه‌ها رایزنی صورت نگرفته مقرر شده تا از نام بردن آنها خودداری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که در مجموع چند نفر به عنوان گزینه شهرداری تبریز مطرح هستند گفت: علاوه بر موارد اشاره شده 3 یا 4 نفر نیز از خود مجموعه شهرداری تبریز مطرح هستند.

حاجی‌زاده در مورد اعضای شورا که می‌خواهند بر این مسند تکیه زنند گفت: قبلا موضوع شهرداری اعضای شورا زیاد مطرح می‌شد ولی این روزها کم‌رنگ شده است.

این فعال رسانه‌ای استان تاکید کرد: برای انتخاب شهرداری زمان اعلام نمی‌کنیم اما تلاش خواهیم کرد تا پایان مهلت قانونی نسبت به انتخاب و گزینش فردی شایسته که بتواند با حضور در راس هرم شهرداری تبریز برای این شهر مفید واقع شود اقدام کنیم.