فرزند يكى از مقامات برجسته كشور در روزهاى اغتشاشات تهران حين پخش اسكناس‌هاى پنج هزار تومانى در بين مردم براى ادامه اغتشاشات ديده شده است.

به گزارش فارس از جوان ؛ فرزند يكى از مقامات برجسته كشور كه يك روز پس از بازداشت توسط نيروهاى امنيتى آزاد شد در ميدان توحيد تهران مشغول پخش پول نقد بين آشوبگران بوده است.