نخست وزیر روسیه، غرب را به هدف قرار دادن نظام ایران، در پوشش مبارزه با سلاح کشتار جمعی متهم کرد.

به گزارش العالم، "ولادمیر پوتین" امروز تأکید کرد: "معتقدم که در پوشش مبارزه با سلاح کشتار جمعی، طرح‌هایی متفاوت درحال انجام است، تا به اهدافی دیگر یعنی تغییر نظام ایران برسند".

پوتین در جریان بازدید از مرکز تحقیقات هسته ای "ساروف" گفت: "موضع مسکو با آنچه که سعی می کنند تحت عنوان راهکار برنامه هسته ای ایران به ما ارایه کنند، متفاوت است".

درحالیکه کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی همسو با آمریکا و غرب تلاش می کنند، برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را مشکوک و ابهام آمیز توصیف کنند؛ این کشورها سلاح ها و زرادخانه های هسته ای رژیم اشغالگر را همواره نادیده گرفته و حتی برخی از آنها وجودسلاح هسته ای رژیم صهیونیستی را اجتناب ناپذیر می دانند.

اتهام ها و ادعاها علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران درحالی مطرح می شود که همه فعالیتهای ایران همواره زیر نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشته و این بازرسان همیشه در گزارشهای خود به آژانس تأکید کرده اند، که هیچ موردی در خصوص انحراف برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

با این حال آژانس در گزارشهای نهایی اخیر خود با نادیده گرفتن گزارشهای بازرسان خود، و با استناد به ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، مطالبی نادرست و دور از حقیقت را مطرح کرده است.