بازتاب بیانات رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت در روزنامه‌های صبح شنبه رویکردهای متفاوتی داشت.

می‌توان گفت که هیچ کدام از روزنامه‌های کشور بخش‌هایی از بیانات رهبری را که بوضوح و با صراحت از نقاط قوت دولت ذکری به میان آمده را به عنوان تیتر انتخاب نکرده‌اند!

روزنامه‌های اصلاح‌طلب بدون استثنا نقاط قوت دولت در بیانات رهبری که در جای جای سخنان ایشان بارز بود را از تیتر و زیر تیتر و متن خبر خود در صفحه اول حذف کرده‌اند.

برای مثال روزنامه شرق بیانات رهبری در جمع هیأت دولت را در گوشواره صفحه اول و با این تیتر که: «گرانی باید علاج شود» آورده و تیتر خبر اعتماد را جمله «گرانی و کاهش قدرت خرید مردم علاج شود» تشکیل داده است. سبک تنظیم خبر در روزنامه اعتماد و شرق شباهت زیادی به هم دارد.

روزنامه‌های اصولگرای جام جم،‌ وطن امروز و همشهری ترجیح داده‌اند بر توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب به اعضای هیأت دولت و نیز اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم در تیتر خود تمرکز کرده و روزنامه‌های جوان، رسالت و تهران امروز تیترهایی همسان با روزنامه‌های اصلاح‌طلب انتخاب کرده‌اند با این عنوان که کاهش قدرت خرید مردم باید علاج شود.

روزنامه‌های حمایت،‌آفرینش، فرهیختگان،‌ملت ما، آرمان،‌ابتکار و دنیای اقتصاد با بی‌اعتنایی به بسیاری از بیانات رهبری درباره توفیقات دولت در بخشهای مختلف به مسئله گرانی‌ها و اقتصاد مقاومتی پرداخته‌اند.

نکته جالب توجه این که بعضی رسانه‌های مجازی مانند فارس و مهر نیز ترجیح داده‌اند از کنار این سخنان صریح و قابل توجه و تأمل رهبر معظم انقلاب به آسانی عبور کرده و خود را سرگرم اجلاس عدم‌تعهد در تهران نشان دهند!