...محمود احمدی نژاد با همون ادبیات و قیافه و ژستها و حرکتها، با همون اطرافیان و خلاصه همون ویژگیهایی که همه باهاش آشناییم برمیگرده به صحنه و فعال میشه، مردم شهرها و روستاهای کوچیک هم مثل یک منجی ازش استقبال میکنن، احمدی نژاد شهر به شهر میگرده و سخنرانیهای اتشینی میکنه و تا میتونه دولت و دولتمردان رو دست میندازه و تحقیر میکنه. بعد توی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شرکت میکنه و…
...

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از میدان 72 ؛ صدرا محقق، خبرنگار روزنامه شرق در فیس بوک نوشت:

از وقتی این قصه سری دوم یارانه ها داغ شده با حاشیه هاش و مجموعه عملکرد دولت و بقیه داستاناش، یه چیزی هی بهم میگه این اتفاق می افته:

روحانی و دولتش از پس اداره راضی کننده این وضعیت اقتصادی بر نمیان، مذاکرات اتمی هم به نتیجه چشمگیری نمیرسه و دولت غیر از اینکه به شدت دربرابر جریان محافظه کار ضعیف میشه و زیر فشار قرار می گیره از چشم مردم هم می افته، طبقه فرودست و اهالی شهرستانها و روستاهای کوچک اول از همه و به مرور ساکنان شهرهای بزرگ میشن مخالف روحانی و ظریف و بقیه دولت، طبقه متوسط شهری و گروه های مرجع مثل هنرمندا و روشنفکرا و دانشجوها و. .. هم به دلیل سنگ اندازیهای محافظه کارا به کف انتظاراتی که از دولت داشت نمیرسن و بودن یا نبودن روحانی و دولتش براشون بی اهمیت میشه. توی این شرایط محمود احمدی نژاد با همون ادبیات و قیافه و ژستها و حرکتها، با همون اطرافیان و خلاصه همون ویژگیهایی که همه باهاش آشناییم برمیگرده به صحنه و فعال میشه، مردم شهرها و روستاهای کوچیک هم مثل یک منجی ازش استقبال میکنن، احمدی نژاد شهر به شهر میگرده و سخنرانیهای اتشینی میکنه و تا میتونه دولت و دولتمردان رو دست میندازه و تحقیر میکنه. بعد توی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شرکت میکنه و…
بقیه داستان رو نگم دیگه.