نماینده تهران، گرایش شیعی چاوز و درخواست وی از جمهوری اسلامی برای تبلیغ تشیع را قابل تحسین و تقدیر دانست و گفت: نباید دشمنی با احمدی نژاد منجر به تحقیر و سرزنش یک مرد انقلابی که در تاریخ خود تغییرات اساسی ایجاد کرد،‌ شود.

روح الله حسینیان با بیان این مطلب که چاوز مرد انقلابی بود و توانست در مقابل بوش آمریکایی استعمارگر و جهان خوار، موضع جونمردانه ای اتخاذ کند، ‌خاطر نشان کرد: ایستادگی چاوز در مقابل آمریکا قابل تحسین است.
وی به گرایش های شیعی چاوز اشاره و با بیان این مطلب که چاوز حتی از جمهوری اسلامی ایران خواست طلبه هایی را به زبان اسپانیولی آموزش داده و برای تبلیغ شیعه به کشورش بفرستد، افزود: روحیه حق طلبی و سلامت نفس چاوز در مقابل حق و مکتب تشیع جای تقدیر دارد.
نماینده تهران ‌بیان داشت: چاوز مردی بود که توانست تاریخ کشورش را تغییر دهد.
وی در ادامه با اشاره فرمایش امام حسین (ع) مبنی بر اینکه حر بودن مرحله ای پس از دینداری است، گفت: نباید حر بودن و گرایش عقیدتی چاوز را فراموش کرد.
حسینیان ادامه داد: اینکه مسایل حاشیه ای تبدیل به اصل شود، امر پسندیده ای نیست.
وی که باخبرنگار شبکه ایران گفت وگو می کرد، تأکید کرد: تعجب می کنم زمانی که خاتمی رئیس جمهور آمریکا را شهید یاد کرد بسیاری از کسانی که نسبت به سخنان احمدی ن‍ژاد در مورد چاوز موضع گیری کردند، ‌آن زمان هیچ سخنی به زبان نیاورند و این درحالی است که در فرهنگ اسلامی ما شهید به کسی گفته می شود که در راه خداوند و برای اعتلای کلمه الله به شهادت می رسد.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری تأکید کرد: نباید دشمنی با احمدی نژاد منجر به تحقیر و سرزنش یک مرد انقلابی که در تاریخ خود تغییرات اساسی ایجاد کرد،‌ شود.