اختصاصي قلم پرس:

 عقربه هاي ساعت حدوداً يك ربع مانده به ساعت 10 شب را نشان مي داد و من منتظر بودم تا فيلم تبليغاتي آقاي موسوي را از تلويزيون مشاهده كنم.

خوب به ياد دارم در اين چند هفته اخير چه تعدادي از نيروهاي مخالف دولت اعم از كارگزاران ، مشاركتي ها ، سازمان مجاهديني ها و ... به دور آقاي موسوي حلقه زده اند و حمايت خود را به انحاء مختلف از اين نامزد اصلاح طلب اعلام نموده اند . اين موضوع براي اصلاح طلبان از چنان اهميتي برخوردار بود كه چهره هايي همچون هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي نيز به ميدان حمايت از موسوي وارد شدند . اتفاقات روزهاي اخير علي الخصوص مراسم سالگرد دوم خرداد در سالن سرپوشيده مجموعه ورزشي آزادي و حمايت هاي دختران و پسران سبزپوش كه البته بعضاً پوشش نامناسب آنها موجب ناراحتي عامه مردم را فراهم نموده بود از نكات بسيار قابل تامل جريان حامي آقاي موسوي است و همه اين تلاش ها در راستاي نشان دادن چهره اي اصلاح طلب از ميرحسين موسوي با هدف جذب آراي طرفداران اصلاح طلبان است.

 

اما در اين ميان ناگهان فيلم تبليغاتي ميرحسين موسوي به كارگرداني يكي از كارگردانان معروف كشور از شبكه يك سيما پخش مي شود و درآن اين بار چهره اي كاملاً اصولگرا از آقاي موسوي به تصوير كشيده مي شود .

 

ديگر نه خبري از فرزندان آقاي هاشمي است نه از سخنراني آقاي خاتمي . نه دختران آرايش كرده سبزپوش به چشم مي خورند و نه لطيفه گويي به زبان آذري !!! گويي اين بار قرار است مردم را از جنس ديگري فرض كرد . مردمي كه در سال 84 از سر آگاهي و اخلاص مردي از جنس خود را برگزيده بودند حالا بايد نقش عوض كردن ها و بازيگري ها را ببينند .

 

آنانكه خود در خواب غفلت و بي توجهي اند و با هزار عينك درست بيني هم باز چشم بينايي براي ديدن عملكرد دولت خدمتگزار ندارند اين بار به اميد بستن چشم ملت آگاه ايران بر حقائق انكارناشدني دست به كار شده اند .اما نمي دانند كه ملت ما هميشه بيدارند ....

 ايكاش هيچوقت رنگي نباشيم تا در وراي رنگ ها – هرچند مقدس – وجود خود را آنگونه كه هست بنمايانيم . ياحق