مشاور رییس جمهور دولت اصلاحات در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی محمد جواد ظریف را ساقی فیلترشکن وزرای دیگر دانست!

محمد علی ابطحی مشاور رییس جمهور دولت اصلاحات در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی خواستار رفع فیلتر فیس بوک و حضور تمام دولتمردان در این شبکه اجتماعی شد.

وی در ادامه خطاب به کابینه دولت یازدهم نوشت: چشم نخورن الهي، اعضاي دولتي فيس بوك داره زياد ميشه. خانم افخم، سخنگوي وزارتخارجه هم قراره تو فيس بوك مواضع نظام را مطرح كند. ساقي فيلتر شكنشون هم احتمالا وزير خارجه باشد كه جنس خوب در اختيار وزرا بگذارد. ولي جلو غريبه‌ها بده كه فيس بوك توي اين دولت پر كار فيلتر باشه. ما گفته باشيم.