هزاران سند از مفاسد آقازاده بزرگ در کشورهای خارجی به ایران برگردانده شد.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما» به نقل از مشرق، در هفته های اخیر چند هزار برگ از مفاسد یک عنصر جنجالی به نام (م-ه) که اتهامات فراوانی از فساد اقتصادی و امنیتی و... متوجه وی می باشد، از کشورهایی چون سوئیس و کانادا وارد کشور شده و مترجمان ورزیده در حال ترجمه آن هستند.