حضور روحانی و عارف در انتخابات 92 و حمایت هاشمی و خاتمی از آنان آن هم بدون هیچ گونه پیش شرطی، نشان دهنده پیروزی آیت الله خامنه ای و عقب نشینی اصلاح طلبان از مواضع گذشته شان است.

کارشناس شبکه بی بی سی ضمن تحلیل فضای انتخاباتی کشور و در پاسخ به سوالی درباره پیروزی روحانی به عنوان نماینده طیف اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: پیروزی حسن روحانی در انتخابات، در واقع پیروزی آیت الله خامنه ای است.

سعید برزین در تشریح دیدگاه خودش افزود: با پایان یافتن انتخابات 88 و وقایع پس از آن، اصلاح طلبان همواره از داشتن پیش شرط هایی برای شرکت در انتخابات 92 خبر داده وحضور خویش را منوط به محقق شدن آنها می نمودند. اما حضور روحانی و عارف در انتخابات 92 و حمایت هاشمی و خاتمی از آنان آن هم بدون هیچ گونه پیش شرطی، نشان دهنده پیروزی آیت الله خامنه ای و عقب نشینی اصلاح طلبان از مواضع گذشته شان است.

اجازه یافتن اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس در سال 90، تدبیری از سوی آیت الله خامنه ای بود که اصلاح طلبان، از مواضع افراطی خویش عقب نشینی نموده و بدون هیچ گونه قید و شرطی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نماید.