حسین مرعشی در مصاحبه با هفته‌نامه اصلاح‌طلب آسمان گفته جمهوری اسلامی تا کجا می‌خواهد بدون ظرفیت‌هایی مانند آقایان خاتمی، ناطق نوری و هاشمی حرکت کند!

رئیس سازمان گردشگری دولت خاتمی گفت: کاش به آقای ناطق نوری و اصولگرایان که رقابت را در عرصه سیاست پذیرفته بودند هم اهتمام می‌ورزیدیم. مرعشی با تاکید به این‌که قدرت ما در قدرت رقیب ماست، افزوده است: این جدایی اصلاح‌طلبان از مناصب و مسئولیت‌ها به اصلاح‌طلبان تمام نمی‌شود و دامن اصولگرایان را نیز می‌گیرد.

همچنین محمدجواد حق شناس گفته است: اصلاح‌طلبان با معرفی یک چهره میانه رو مانند خاتمی و اصولگرایان با معرفی چهره‌هایی همچون ولایتی و ناطق نوری، می‌توانند با میانه‌روی و حرکت در مسیر منافع ملی، در صحنه انتخابات گام بردارند.