دبیرکل جامعه زینب(س)، از مرضیه وحیددستجردی به عنوان گزینه مورد نظر این تشکل و احزاب زنان اصولگرا برای معرفی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آینده خبر داد.

اعظم حاجی‌عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "گزینه ما در جامعه زینب و احزاب زنان اصولگرا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خانم مرضیه وحیده دستجردی، به دلیل توانمندی‌های ایشان است"، اظهار کرد: ما با خود خانم دستجردی در این مورد صحبت کرده‌ایم و ایشان هنوز جواب خاصی به ما نداده‌اند ولی ما نسبت به این موضوع اصرار داریم.

دبیرکل جامعه زینب همچنین از نهایی شدن لیست 10 نفره این تشکل و احزاب زنان اصولگرا برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: معصومه رضایی‌نظری، طاهره رحیمی، معصومه زعفرانی بهروز، مریم عربی، خدیجه ناطق، مریم‌السادات شریف، مریم محمودزاده، چوپانی، توران ولی‌مراد و خودم (اعظم حاجی‌عباسی) در این لیست 10 نفره حضور داریم.

حاجی‌عباسی همچنین از برگزاری جلسات مربوط به دو انتخابات سال آینده در جامعه زینب و احزاب زنان اصولگرا خبر داد و افزود: به زودی درباره مباحث مربوط به انتخابات، یک نشست خبری برگزار می‌کنیم.