روزنامه اصلاح‌طلب آرمان همچنین به نقل از فریبرز رئیس دانا خاطرنشان کرد: وقتی دولت می‌گوید نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، باید پرسید براساس چه مبنایی این حرف‌ها را اعلام می‌کنند؟ دولتی‌ها باید بگویند که ما معجزه می‌کنیم و روش‌هایی بلد هستیم که بیکاری را کاهش دادیم که در این صورت بنده به عنوان جویای دانش اقتصادی با آغوش باز پذیرای یادگیری این روش‌ها هستم.

روزنامه آرمان با طرح این سؤال که آیا نرخ 10/5 درصدی بیکاری با واقعیت‌های امروز جامعه همخوانی دارد؟ یا به طور مشخص آیا کاهش نرخ بیکاری مترادف با افزایش اشتغالزایی است؟ از قول غلامعلی فرجادی اقتصاددان نوشت: شاید بتوان ایراداتی را روی روش‌های جمع‌آوری آمارها گذاشت اما در حال حاضر موضوع بر روی واقعی بودن یا نبودن آمار نیست بلکه نکته حائز اهمیت این است که نرخ فعالیت کاهش پیدا کرده است و این موضوع نشان می‌دهد افرادی که در جست‌وجوی کار هستند و در جمعیت فعال حضور دارند، افزایشی مطابق با آنچه باید داشته باشد، نداشته است و این شرایط باعث می‌شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر دیگر نمی‌توان روی نرخ بیکاری به عنوان یک متغیر تسهیل کننده تحلیل بازار کار حساب کرد.
فرجادی می‌افزاید: مشکل بازار کار ما نرخ مشارکت یا فعالیت است که سالانه باید حدود 500 تا 600 هزار نفر وارد بازار کار شوند اما آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که بین 150 تا 200 هزار نفر در هر سال به شاغلین اضافه می‌شوند. در این شرایط نباید به نرخ بیکاری برای تحلیل بازار کار استناد کرد بلکه بهتر است به آمارهای مربوط به ایجاد مشاغل جدید توجه کرد، چون باید دید که اشتغال به چه میزانی افزایش یافته‌اند، چون اکنون که ما می‌بینیم نرخ بیکاری کاهش یافته است توقع این را داریم که این کاهش توأم با افزایش اشتغالزایی باشد، اما در حال حاضر نمودی را از این امر مشاهده نمی‌کنیم.
فرجادی در پاسخ این سؤال که پس چگونه نرخ بیکاری ثابت مانده یا کاهش یافته تصریح کرد: این موضوع به این دلیل است که ما با کاهش افراد جویای کار فعال به بازار کار مواجه هستیم.
وقتی که آمارگیری انجام می‌شود بعضی از افراد نه اعلام می‌کنند که بیکار هستند و نه اعلام می‌کنند که در جست‌وجوی کار هستند. به این ترتیب یافتن میزان نرخ بیکاری دقیق با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. شاید بسیاری از افراد به جای تمایل مشارکت در فعالیت‌های مزدبگیری، رغبت به مشارکت و اشتغال در فعالیت‌های غیر دستمزدی را دارند. این مسائل است که باید به آنها توجه شود. نه اینکه ما بیاییم و فقط به آمارهای نرخ بیکاری توجه کنیم و بقیه متغیرهای تأثیرگذار و مهم بازار کار را نادیده بگیریم.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان همچنین به نقل از فریبرز رئیس دانا خاطرنشان کرد: وقتی دولت می‌گوید نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، باید پرسید براساس چه مبنایی این حرف‌ها را اعلام می‌کنند؟ دولتی‌ها باید بگویند که ما معجزه می‌کنیم و روش‌هایی بلد هستیم که بیکاری را کاهش دادیم که در این صورت بنده به عنوان جویای دانش اقتصادی با آغوش باز پذیرای یادگیری این روش‌ها هستم.(+)

"Our President, analytical news site"