مهدی کروبی که صبح امروز در بهشت زهرا(س) حاضر شده بود، در قطعه شهدای 72 تن با اعتراض شدید خانواده‌های شهدا و مردم حاضر در این مکان مواجه و مجبور به فرار شد.

بنا به گزارش واصله، کروبی پس از حضور بر سر قبر پدر خود در قطعه 21 بهشت زهرا(س) به قطعه شهدای 72 تن رفت که مردم و خانواده‌های شهدایی که در این مکان حضور داشتند، به سمت او آمده و با فریادهای اعتراض‌آمیز خود وی را مجبور به فرار کردند.

با سرداده شدن شعارهای "مرگ بر منافق" و "مزار شهدا جای منافقین نیست" از سوی مردم، جمعیت معترضان به کروبی بیشتر شد و محافظان کروبی به سرعت او را به سمت خودرویش هدایت کردند که برخی از معترضان به طرف خودرو لنگه کفش پرتاب کردند.

کروبی قصد داشت پس از قطعه 72 تن به بهانه سالروز تولد نداآقسلطان از کشته‌شدگان فتنه سال گذشته به سمت قبر او برود که تعدادی از معترضان با تعقیب کردن او، وی را از بهشت زهرا(س) اخراج کردند.

در محل قبر ندا آقاسلطان، خانواده وی حضور داشتند و به‌نظر می‌رسد کروبی بر اساس برنامه قبلی قصد داشته به این مکان برود، به‌طوری که خانواده آقاسلطان حتی تا ساعاتی پس از فرار کروبی از بهشت زهرا(س) در خودروی خود به حالت انتظار مانده بودند و محل را ترک نمی‌کردند.

مهدی کروبی کاندیدای شکست خورده انتخابات 88 با آرایی کمتر از آرای باطله از سران داخلی فتنه بود که به‌دلیل بیان اتهامات بی‌پایه علیه نظام مورد تنفر عمومی قرار گرفت و مدت‌ها بود که جرأت حضور در اماکن عمومی را نداشت. با این حال، حضور وی در بهشت زهرا(س) احتمالاً نوعی تست واکنش مردمی نیز بوده است.

نفرت عمومی قابل توجه از موسوی و کروبی به‌عنوان سران داخلی فتنه 88 به حدی است که با تدبیر مؤثر نظام، این افراد در زندان افکار عمومی به‌سر می‌برند.