دیدار سید محمد خاتمی با هاشمی رفسنجانی با اعتراض مهدی کروبی مواجه شده است. پس از اطلاع مهدی کروبی از دیدار سید محمد خاتمی باهاشمی رفسنجانی ،مهدی کروبی ضمن برآشفته شدن تصریح کرده است که خاتمی همان کسی بود که مدام از سیاست های هاشمی گلایه داشت ،حال چه شده این ها با هم می نشینند.

گفته می شود کروبی دیدار این دو را تلاشی برای سلسله اقداماتی برای مصادره جنبش سبز عنوان کرده و تصریح کرد باید تکلیف ما با خاتمی در بسیاری از حوزه ها مشخص شود.
در این زمینه برخی فعالان سیاسی بر این باورند نگرانی کروبی دراین زمینه ناشی از رودست خوردن توسط خاتمی و موسوی بوده و لذا باید در موضع گیری بعدی وی شاهد برخی انتقادات از دوران سازندگی بود.
در همین حال شنیده شده کروبی که این روزها شرایط روحی بدی دارد،برای استراحت به شمال عزیمت کرده است.