سایت مشرق که با توجه به وابستگی خود ترسی از اتهام‌افکنی ندارد، از تیتر «ملاقات سران جریان انحرافی با جریان وهابی در شهر مرزی» استفاده کرده است. این سایت و دیگر سایت‌های زنجیره‌ای در ادامه نوشتند: این دیدار قرار است روز شنبه 28 بهمن انجام شود.

سایت مشرق که با توجه به وابستگی خود ترسی از اتهام‌افکنی ندارد، از تیتر «ملاقات سران جریان انحرافی با جریان وهابی در شهر مرزی» استفاده کرده است. این سایت و دیگر سایت‌های زنجیره‌ای در ادامه نوشتند: این دیدار قرار است روز شنبه 28 بهمن انجام شود.

به گزارش روزنامه ایران این سایت ها در ادامه نوشتند جریان انحرافی و وهابی که همواره در مخالفت با سیاست‌های نظام به‌ویژه در موضوعات حماس، سوریه، حزب‌الله لبنان، بحرین و... با یکدیگر اتفاق نظر داشته و در مقاطع مختلف به صورت آشکار مخالفت نموده‌اند. جریان وهابی همکاری نزدیکی با سازمان‌های جاسوسی وابسته به کشورهای عربی حاشیه خلیج همیشه فارس داشته و بخش عمده‌ای از هزینه فتنه‌جویی‌های خود را از آنها دریافت می‌نماید. مخالفت‌های علنی حوزه مکی در حمایت نظام از دولت سوریه و حمایت از تروریست‌هایی که افراد بی‌گناه و حامی وحدت را در منطقه مورد هدف قرار می‌دهند، ماهیت ذاتی آنها را بیش از پیش آشکار می‌نماید.
برخی معتقدند اشاعه این نظیر اتهام‌های بی پایه و اساس و امنیتی کردن اتهامات و سکوت مبتنی بر رضایت دستگاه قضایی، می‌تواند مقدمه برخوردهای شدید امنیتی با فعالان سیاسی برای حذف رقیب به حساب آید.