مهرانگیز کار از فعالان سلطنت طلب و ضدانقلاب در یادداشتی به تعریف و تمجید از عملکرد اخیر مطهری پرداخت

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از «اصولگرا»، سخنان علی مطهری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حمایت از فتنه‌گران و اتهامات وی به دستگاه قضایی با خوشحالی و سوت و کف ضد انقلاب، اپوزیسیون و اصلاح طلبان داخلی روبرو گردید.
مهرانگیز کار از فعالان سلطنت طلب و ضدانقلاب در یادداشتی به تعریف و تمجید از عملکرد اخیر مطهری پرداخت و نوشت:
به شما صبح به خیر می گویم.برای شما کف می زنیم. نگوئید به تشویق و تایید "خارج از کشوری ها" نیاز ندارید. بسیاری از آن چه گفته و شنیده می شود، از باب تحبیب این طرفی ها و راه باز کردن به قلوب رسانه های به قول شما بیگانه و ضد انقلاب است.
آموخته ایم از این تاریخ بی مروت که در کنار اقیانوس از تشنگی بمیریم و به قطره ای رفع عطش کنیم. به شما خیر مقدم می گوئیم که از احمد خاتمی فاصله گرفته اید و به ما ... نزدیک شده اید. بخواهید و نخواهید چنین شده است. آن را پاس می داریم.
اینک علی مطهری در صف ما ایستاده و هرچند انکار کند...