شبکه امام حسین که در مخالفت با اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی به تبلیغ و ترویج بدعت های خطرناکی چون قمه زنی و اختلاف افکنی بین شیعه و سنی می پردازد با استفاده از شبکه بانکی ایران به جمع آوری و جابجایی پول های خود مشغول می باشد. این شبکه ها که با ترفند های مختلفی به نام شیعه به جمع آوری کمک های مردمی دست می زنند با افتتاح حساب هایی چون سیبا(بانک ملی) به صورت علنی از خدمات سیستم بانکی کشور بهره می برند.

چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران حج بیان داشتند: «بزرگان تشیع اعم از امام(ره) و دیگران همواره بر حفظ اتحاد امت اسلامی تأکید کرده اند، بنابراین آن تشیعی که با هدف دامن زدن به اختلافات، از رسانه هایی که در لندن و امریکا هستند، تبلیغ می شود، در مسیر شیعه واقعی نیست.»

از مهمترین رسانه های که با پنهان شدن در ظاهر دینی سعی می‌کنند جلوه‌های واقعی شیعی بودن را به صورت کاملاً وارونه نشان دهند شبکه های ماهواره ای چون امام حسین، مرجعیت، سلام، اهل بیت و ... می باشند که متاسفانه برخی از شبکه های به صورت آزادانه در ایران به فعالیت می پردازند.

در همین خصوص شبکه های منتسب به سید صادق شیرازی از پرچم داران تفرقه در جهان اسلام به فعالیت علنی در شهرهایی چون قم، مشهد و اصفهان پرداخته و این امر تا جایی پیش رفته است که از خدمات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص بهره مند می شود.

به عنوان مثال شبکه امام حسین که در مخالفت با اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی به تبلیغ و ترویج بدعت های خطرناکی چون قمه زنی و اختلاف افکنی بین شیعه و سنی می پردازد با استفاده از شبکه بانکی ایران به جمع آوری و جابجایی پول های خود مشغول می باشد.

این شبکه ها که با ترفند های مختلفی به نام شیعه به جمع آوری کمک های مردمی دست می زنند با افتتاح حساب هایی چون سیبا(بانک ملی) به صورت علنی از خدمات سیستم بانکی کشور بهره می برند.

لذا توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم مقابله با وحدت شکنان در جهان اسلام، ضروری است که بانک های کشور در خدمات دهی به این شیعه نماهای فتنه گر تجدید نظر نمایند.