مشاور و مدیر کل روابط عمومی سرپرست نهاد ریاست جمهوری با ابراز تاسف از رفتار سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، گفت: از وی می خواهیم بیش از این به اتهام زنی بی سند و دروغ واضح دامن نزند.

حسن محسنی روز سه شنبه درباره اظهار نظر افضلی فرد که مدعی شده بود پاسپورت های خانواده حمید بقایی معاون رییس جمهوری موجود است و بیشتر از این حقیقت را کتمان نکند، گفت: واقعاً حیرت انگیز است!! یعنی به اعتقاد سخنگوی کمیسیون اصل نود هر کس در این مملکت پاسپورت داشته باشد به آمریکا رفته است!؟
محسنی افزود: افضلی فرد در مقام سخنگوی کمیسیون اصل نود اطلاع ندارد که تنها سند معتبر و قابل استناد برای سفر به کشورهای خارجی این است که باید مهر ورود و خروج پلیس فرودگاه آن کشور در پاسپورت ثبت شده باشد؟!
مدیر کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با ابراز تاسف از این اشتباه انجام گرفته، تذکر داد: این افراد باید بدانند که صرف داشتن پاسپورت به معنای سفر به کشورهای خارجی نیست.
محسنی ادامه داد: افضلی گفته آقای بقایی بیشتر از این حقیقت را کتمان نکند؛ ما نیز از وی می خواهیم بیشتر از این به اتهام زنی بی سند و دروغ واضح دامن نزند.
وی با بیان این که افضلی فرد اعلام کرده ثبت شکایت از سه نماینده مجلس در دادسرا غیر قانونی است، تذکر داد: از وی که قبلا هم در این مورد جوابیه داده اند و شکایت را غیر قانونی عنوان کرده اند خواهش می کنیم برای دادگاه تعیین تکلیف نکند و اجازه دهند تشخیص صلاحیت دادگاه و قانونی یا غیرقانونی بودن این شکایت بر عهده دادگاه باشد نه ایشان.
محسنی با طرح این سوال که شما چه هراسی از طرح این شکایت دارید، گفت: اگر ادعاهای شما بر حق است و از اسناد خود مطمئن هستید اتفاقاً باید اصرار کنید که این دادگاه هرچه سریعتر تشکیل شود تا شما با اسنادتان ادعایتان را ثابت کنید، پس دلیلی برای این هراس از شکایت وجود ندارد.