نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مطهری باید به قانون تمکین کنند، گفت: تهمت علی مطهری به قضات کشور و فحاشی وی به مسئولان خارج از حیطه نمایندگی بود.

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتهام استقلال نداشتن قضات کشور قابل قبول نیست، گفت: توهین و فحاشی مطهری به قضات کشور خارج از حیطه نمایندگی است.

وی افزود: اگر قرار باشد، امثال مطهری اینگونه به دستگاه قضائی هجمه کنند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ بهتر است آقای مطهری به جای فحاشی تابع قانون باشد.

کوچک زاده با بیان اینکه با اینکه مطهری در اظهارات خود مسئولان را زیر سؤال برده و اظهاراتی خلاف قانون داشته است، تاکید کرد که علی مطهری باید به قانون تمکین کند.ش