نحوه اطلاع رساني و آگاه سازي مردم در مسائل اطلاعاتي به گونه اي بود كه در اتفاقاتي چون دستگيري ريگي، انهدام گروهك هاي تروريستي وابسته به دشمنان نظام و خنثي سازي توطئه هاي ترور مردم و مسئولان، مردم نيز خود را شريك در اين موفقيت ها دانسته و ارتباط تنگاتنگي ميان خود و سربازان گمنام امام زمان(عج) حس كنند.

براي آناني كه اندك آشنايي با مسائل اطلاعاتي و امنيتي دارند باور اين نكته سخت نيست كه اقدامات اطلاعاتي بايستي همواره در هاله اي از پنهان كاري صورت گرفته و به همين علت درز اطلاعات نسبت بسيار نزديكي با زير سوال رفتن عمليات اطلاعاتي و امنيتي دارد. اما از ديگر سو، به همين اندازه اطلاع مردم از فخر آفريني نيروهاي اطلاعاتي مي تواند تاثير شگرفي در تقويت هويت و باور مردم نسبت به نظامي باشد كه چنين نيروها و محافظاني دارد.

شايد پس از ماجراي اعترافات سيد مهدي هاشمي معدوم در زمان وزارت محمد محمدي نيك ري شهري كه از صدا و سيما براي همه مردم پخش شد تا كنون كسي ديگر خاطره و آورده اي نسبت به ماموريت هاي خطير سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات نداشته باشد. اين در حالي است كه در طي اين سالها ماموريت هايي به مراتب بزرگتر و سهمگين تر از سال هاي ابتدايي انقلاب به دليل تغيير مواضع دشمنان نظام از رويارويي علني به براندازي پنهان صورت گرفته و انجام شده است. و اين شيوه اتخاذ نشده مگر براي اينكه حساسيت و نوع تدابير انديشيده شده براي امورات امنيتي و اطلاعاتي به گونه اي بوده كه به مانند تمامي كشورهاي دنيا، اطلاع رساني لحظه و به لحظه و به اصطلاح گزارش دادن از عمليات هاي اطلاعاتي، به عنوان آفت برنامه هاي اطلاعاتي شناخته مي شده است.

اما روي كار آمدن حجه الاسلام مصلحي به عنوان سكاندار عالي ترين دستگاه امنيتي كشور و وزير اطلاعات، موج تازه اي را در پذيرفتن افتخارات ماموران امنيتي كشور به عنوان يكي از روزمرگي هاي افتخار و عزت مردمان اين سرزمين به مانند مسائلي چون انرژي هسته اي و سلول هاي بنيادي در دل هم وطنانمان پديد آورد. چرا كه رويه ويژه و برآمده از تدبير وزير جديد اطلاعات به گونه اي بود كه در كنار ملاحظات اصيل اطلاعاتي و پنهان كاري هاي ملازم مقولات امنيتي به گونه اي تفسير سخن حضرت امام(ره) كه فرمودند " همه شما مردم بايد از اجزاء سازمان اطلاعات باشيد" به منصه ظهور رسيد.
يعني نحوه اطلاع رساني و آگاه سازي مردم در مسائل اطلاعاتي به گونه اي بود كه در اتفاقاتي چون دستگيري ريگي، انهدام گروهك هاي تروريستي وابسته به دشمنان نظام و خنثي سازي توطئه هاي ترور مردم و مسئولان، مردم نيز خود را شريك در اين موفقيت ها دانسته و ارتباط تنگاتنگي ميان خود و سربازان گمنام امام زمان(عج) حس كنند. اين در حاليست كه رويه وزرا و مسئولان گذشته امنيتي كشور نيز به دليل حساسيت مسائل و موضوعات اطلاعاتي از منطق قدرتمند و استواري برخوردار بود اما دقت و ظرافت حجه الاسلام مصلحي نكته قوتي بود كه سبب شد تا در كنار اهميت دادن به چنين حساسيت ها و بايدهاي مسائل اطلاعاتي، از ظرفيت پنهان افتخار آفريني هاي ماموران تامين امنيت كشور در تقويت و بهينه كردن اعتقاد و علاقه مردم به هويت و ماهيت ايراني – اسلامي نظام استفاده شده و در مقابل، هيمنه دشمنان نظام و سرويس هاي جاسوسي وابسته به آنان در ميان افكار عمومي جهان شكسته شده و پوشالي بودن آنان ثابت شود.

گفتگوي وزير اطلاعات در برنامه ديروز، امروز، فردا و در جريان قرار دادن مردم نسبت به ابعاد پشت پرده فتنه هاي پس از انتخابات و نيز توطئه دشمنان و سران فتنه در روز 25 بهمن نيز از جمله همين ابتكارات و ظرافت هاي حجه الاسلام و المسلمين مصلحي، وزير اطلاعات كشورمان بود.
نقش آفريني جريان وابسته به نفاق در فتنه هاي 88 و روز 25 بهمن امسال، افشاي جزئياتي جديد از دستگيري ريگي و بازداشت وابستگان به دشمنان و سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه در اغتشاشات سال گذشته و 25 بهمن و ماجراهاي مربوط به مجلس ششم و جريان آقازاده ها از ديگر مسائل جذابي بود كه تا دقايقي چند ميليون ها بيننده عاشق انقلاب و نظام را پاي گيرنده هاي خود ميخكوب كرده و در شعفي زايد الوصف از داشتن چنين فرزندان برومندي غوطه ور كرده بود.